7 kvalitetsverktyg

7 kvalitetsverktyg

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling | 54 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra dina processer med de 7 mest använda verktygen för processförbättring. Lär dig hur du använder dem nu.

I den här utbildningen får du tillgång till en hel verktygslåda med användbara metoder såsom faktainsamling, kategorisering, fiskbensdiagram, Paretodiagram, histogram, sambandsdiagram, trend- och styrdiagram, m.m. Genom utbildningen får du göra övningar med de olika verktygen och modellerna.

Relevanta nyckelord: PDCA, Paretoanalys, flödesanalys, histogram, Ishikawa-diagram, statistiska processkontroll, checklista, problemlösning

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Faktainsamling
 • Kategorisering
 • Fiskbensdiagram
 • Paretodiagram
 • Histogram
 • Sambandsdiagram
 • Trend- och styrdiagram
 • Värdeflödesanalys
 • Frekvensstudier
 • Spaghettidiagram
 • Stopptidsstudier
 • Detalj- och produktmätningar
 • Processmätningar

Delmoment

0. Introduktion till kursen 7 kvalitetsverktyg

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

1. 7 kvalitetsverktyg

I delmomentet presenterar Ronny de sju kvalitetsverktygen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

2. Vad är syftet med faktainsamling?

I delmomentet förklarar Ronny syftet med faktainsamling.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

3. Olika sätt att samla in fakta

I delmomentet visar Ronny hur du kan gå tillväga vid faktainsamling.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

4. Verktyg och metoder vid faktainsamling

I delmomentet tar Ronny upp verktyg och metoder vid faktainsamling. Du får även genomföra en övning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

5. Kategorisering

I delmomentet visar Ronny hur du kan arbeta med kategorier. Du får även genomföra en övning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

6. FiskbensdiagramProva!

I delmomentet förklarar Ronny hur du kan använda fiskbensdiagram. Du får även genomföra en övning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

7. Paretodiagram

I delmomentet visar Ronny hur du kan använda Paretodiagram. Du får även genomföra en övning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

8. Histogram

I delmomentet tar Ronny upp hur du kan använda histogram. Du får även genomföra en övning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

9. Sambandsdiagram

I delmomentet visar Ronny hur du kan använda sambandsdiagram. Du får även genomföra en övning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

10. Trend- och styrdiagram

I delmomentet tar Ronny upp trend- och styrdiagram. Du får även genomföra en övning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen 7 kvalitetsverktyg och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen 7 kvalitetsverktyg måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
7 kvalitetsverktyg 723 1 1830 Lägg i varukorg

Kontakt