ABC - Akutsjukvård

ABC - Akutsjukvård

Vård och omsorg | 21 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om akutsjukvård med vår onlineutbildning ABC. Förbättra dina kunskaper och bli en expert på området.

I den här utbildningen får du kunskaper om hur du utför akutsjukvård vid hjärtstopp, luftvägsstopp, medvetslöshet, blödning och chocktillstånd och hur du ger första hjälpen enligt L-ABC. Efter att ha genomgått utbildningen vet du hur du genomför medvetande- och andningskontroll, hur du skapar fria luftvägar, hur du utför Heimlich-manöver och hjärt- och lungräddning, hur du placerar en person i stabilt sidoläge och vad du ska tänka på i övrigt vid akuta situationer.

Utbildningen bör genomföras en gång per år av både privatpersoner och yrkesverksamma inom vården.

Relevanta nyckelord: Akutsjukvård, ABCDE-undersökning, trauma, hjärtstopp, andningssvårigheter, medvetandegrad, vitalparametrar, omvårdnad

Uppdaterad/Granskad: 2023

Innehåll

  • Första hjälpen utifrån L-ABC
  • Kedjan som räddar liv
  • Medvetandekontroll
  • Andningskontroll
  • Hantering av blödning
  • Hjärt- och lungräddning
  • Att motverka chock och cirkulationssvikt
  • Behandling vid luftvägsstopp
  • Att vända en person i stabilt sidoläge
  • Larmrutiner

Delmoment

0. Introduktion till kursen ABC - Akutsjukvård

Utbildare Nichlas Behrmann presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 21 minuter)

1. L - Livsfarligt läge

I delmomentet förklarar Nichlas vad livsfarligt läge innebär och vad du bör tänka på.

Utbildare: Nichlas Behrmann
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 21 minuter)

2. A - Andning

I delmomentet förklarar Nichlas vad som kan påverka andningen.

Utbildare: Nichlas Behrmann
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 21 minuter)

3. B - Blödning

I delmomentet visar Nichlas hur du hanterar en blödning och förklarar vilka typer av blödningar som finns.

Utbildare: Nichlas Behrmann
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 21 minuter)

4. C - Chock eller Cirkulationssvikt

I delmomentet förklarar Nichlas hur du motverkar att patienten drabbas av chock.

Utbildare: Nichlas Behrmann
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 21 minuter)

5. HLR - Hjärt- och lungräddning

I delmomentet visar Nichlas hur du räddar liv om du påträffar en medvetslös person som inte andas.

Utbildare: Nichlas Behrmann
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 21 minuter)

6. Stabilt sidolägeProva!

I delmomentet visar Nichlas hur du räddar liv om du påträffar en medvetslös person som andas.

Utbildare: Nichlas Behrmann
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 21 minuter)

7. Behandling vid luftvägsstopp

I delmomentet visar Nichlas hur du hjälper någon som har drabbats av luftvägsstopp.

Utbildare: Nichlas Behrmann
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 21 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Nichlas kursen.

Utbildare: Nichlas Behrmann
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 21 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen ABC - Akutsjukvård och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen ABC - Akutsjukvård måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
ABC - Akutsjukvård 482 1 1505 Lägg i varukorg

Kontakt