Alkohol och droger - Identifiera och agera

Alkohol och droger - Identifiera och agera

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | 1 timme och 7 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli expert på att identifiera och agera vid alkohol- och drogproblem med vår online utbildning. Få kunskapen du behöver nu!

Den här utbildningen riktar sig till chefer som vill lära sig att förstå, identifiera och hantera beroendeproblematik på arbetsplatsen. Utbildningen behandlar värderingar och attityder, förklarar begrepp, bakomliggande orsaker och förändringar som sker i hjärnan samt hur utvecklingen av sjukdomsförloppet ser ut och vilka konsekvenser det medför. Vidare går utbildningen in på hur man identifierar olika sorters signaler, vad som vanligtvis hindrar en från att agera och hur man framgångsrikt hanterar problematik med alkohol, droger, läkemedel och spel.

Relevanta nyckelord: Beroendeproblematik, drogmissbruk, tidiga tecken på missbruk, samtalsteknik, interventionsmetoder, förebyggande åtgärder, återfallsprevention, samarbete med vården

Uppdaterad/Granskad: 2022-11-10

Innehåll

  • Att förstå problemet och dess omfattning
  • Svårigheter med att identifiera problemet
  • Värderingar och attityder
  • Begrepp och bakomliggande orsaker
  • Utvecklingen av sjukdomsförloppet
  • Konsekvenser på arbetsplatsen och hur det påverkar chefer och medarbetare
  • Att identifiera signaler
  • Tillvägagångssätt för att hantera beroendeproblematik
  • Hinder för att agera
  • Nyckelfaktorer för att hantera problemet framgångsrikt

Delmoment

0. Introduktion till kursen Alkohol och droger - Identifiera och agera

Utbildarna Magnus Johansson och Emma Gustavsson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

1. Problemets storlek

I delmomentet förklarar Magnus bakgrund, förändringar och värderingar kring hur man vanligtvis ser på och hanterar problematik med alkohol, droger, läkemedel och spel. Han belyser svårigheterna med att definiera problemet hos sig själv eller någon annan och hur man ofta försöker bota något annat än det verkliga problemet.

Utbildare: Magnus Johansson
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

2. Bruk, riskbruk, missbruk - vi reder ut begreppen

I delmomentet förklarar Emma begrepp och bakomliggande orsaker till utveckling av beroendeproblematik.

Utbildare: Emma Gustavsson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

3. Sjukdomsförloppet och konsekvenser på arbetsplatsenProva!

I delmomentet går Emma och Magnus igenom utvecklingen av beroendeförloppet, konsekvenserna på arbetsplatsen och aspekterna kring hur man som chef eller kollega berörs av problematiken.

Utbildare: Emma Gustavsson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

4. Identifiera signaler

I delmomentet förklarar Emma skillnaderna mellan olika sorters signaler.

Utbildare: Emma Gustavsson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

5. Hinder för agerande, varför väntar vi så länge?

I delmomentet förklarar Magnus vilka svårigheter som hindrar chefer från att agera på signaler som de har uppfattat.

Utbildare: Magnus Johansson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

6. Nyckelfaktorer till framgång

I det avslutande delmomentet går Magnus och Emma igenom nyckelfaktorer för att framgångsrikt hantera problematiken.

Utbildare: Magnus Johansson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Alkohol och droger - Identifiera och agera och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Alkohol och droger - Identifiera och agera måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Alkohol och droger - Identifiera och agera 240 1 3020 Lägg i varukorg

Kontakt