Avtalsrätt och köprätt

Avtalsrätt och köprätt

Juridik | Sälj och marknad | 3 timmar och 24 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra dina kunskaper i avtalsrätt och köprätt med vår utbildning online. Lär dig idag!

Avtalsrätt och köprätt är nära sammanflätat. Fokus för den som ska utforma avtal har i allmänhet varit att minimera risken för tvister och att söka säkerställa att eventuella tvister kommer att utfalla till egen fördel. Det är naturligtvis bra, men det räcker inte.

För att kunna skapa mer lönsamma avtal krävs därtill inte minst insikt om att utformningen av en avtalsklausul kan värderas på skilda sätt av parterna och förmåga att välja och utforma villkor som tillför avtalet extra värde. Utbildningen Avtalsrätt och köprätt ger samma kunskaper som en universitetsutbildning i ekonomis juridiska block. Utbildningen är dock utformad för att det ska bli lättare för dig att skapa lönsamma samarbeten och affärer.

Innehållet passar dig som ingår eller utformar kommersiella avtal, säljer varor eller tjänster och dig som köper in varor eller tjänster. Utbildningen behandlar avtalslagen, köplagen och internationella köplagen med fokus på situationer då någon köper något av någon som säljer något.

Relevanta nyckelord: Avtal, köprätt, avtalsrätt, avtalslag, konsumenträtt, distansavtal, avtalsvillkor, reklamationsrätt

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

 • Utformning av bra avtal
 • Skydd vid motpartens konkurs
 • Innebörder av att ingå avtal
 • Firmateckningsrätt och fullmakter
 • Köplagarnas olika tillämpningsområden
 • Internationella köpavtal
 • Avtalsbrotten dröjsmål och fel
 • Avlämnande och riskövergång
 • Incoterms 2010
 • Reklamation och preskription
 • Påföljder vid avtalsbrott
 • Skadestånd vid avtalsbrott

Delmoment

0. Introduktion till kursen Avtalsrätt och köprätt

Advokat Jon Kihlman presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 24 minuter)

1. Att bygga avtal

I delmomentet får du en inblick i vad du bör tänka på vid utformande av avtal.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 24 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 24 minuter)

2. Skydd vid motparts konkurs

I delmomentet utbildar Jon Kihlman dig i hur du via avtal skyddar dig vid motpartens konkurs.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 24 minuter)

3. Att ingå avtal

I delmomentet får du veta vad du bör tänka på när du ingår ett avtal.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 24 minuter)

4. Firmateckningsrätt och fullmakter

Det här delmomentet behandlar firmateckningsrätt och fullmakters förhållande till avtals giltighet.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 25 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 24 minuter)

5. Köplagarnas tillämpningsområden

Det här delmomentet tar upp gränsdragningar avseende när olika lagar är aktuella.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 24 minuter)

6. Internationella köpavtalProva!

Det här delmomentet avser hur man väljer vilket lands lag som ska tillämpas på ett avtal och komplikationer som kan uppstå vid internationella avtal.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 24 minuter)

7. Avtalsbrotten dröjsmål och fel

Delmomentet riktar in sig på avtalsbrott, vilket avser avvikelser från motpartens förväntningar med anledning av avtalet. I praktiken är det oftast fråga om avvikelser från köparens förväntningar beträffande leveranstid och om varors kvalitet och kvantitet, det vill säga vad som brukar benämnas dröjsmål och fel.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 24 minuter)

8. Avlämnande och riskövergång

I det här delmomentet tar utbildaren upp juridiken kring när säljarens ansvar upphör och risken övergår till köparen, vilket är centralt inom köprätten.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 24 minuter)

9. Incoterms 2010

Delmomentet förklarar hur Incoterms 2010 hjälper till att fastställa köprättsliga funktioner kring avlämnande, riskövergång och kostnadsfördelning. Momentet behandlar även ansvar för export och import, emballering och för att avtala om transport.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 24 minuter)

10. Reklamation och preskription

I delmomentet hanterar Jon Kihlman nationella och internationella regler kring reklamation och preskription samt förtydligar risker och tidsaspekter kring rättigheter som kan förloras.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 24 minuter)

11. Påföljder vid avtalsbrott

Avtalsrätten vore inte mycket värd utan påföljder vid avtalsbrott. I delmomentet behandlas att varje avtalsbrott ger rätt till skadestånd. Jon Kihlman tar upp påföljder som Fel, Dröjsmål, Prissänkning, Hävning och Omleverans.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 24 minuter)

12. Skadestånd vid avtalsbrott

I delmomentet går utbildaren igenom grunderna för skadestånd i avtalsförhållanden, inte minst culpa och strikt ansvar, uppdelningen mellan direkta och indirekta skador och hur skadestånd ska beräknas.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 24 minuter)

13. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Jon Kihlman kursen.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 24 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Avtalsrätt och köprätt och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Avtalsrätt och köprätt måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Avtalsrätt och köprätt 142 1 2910 Lägg i varukorg

Kontakt