BAM - Bättre arbetsmiljö

BAM - Bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | 2 timmar och 46 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I BAM utbildningen erbjuds det senaste och mest effektiva sättet att förbättra din arbetsmiljö. Lär dig idag och förbättra din arbetsplats redan imorgon. 

BAM - Bättre arbetsmiljö är en utbildning som vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor, vare sig du är chef, arbetsledare, skyddsombud eller medarbetare. Efter genomförd utbildning har du lärt dig mer om att samverka i arbetsmiljöarbetet, att identifiera risker och arbeta förebyggande, att söka information och omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet samt att se samband mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.

Utbildningen utgår ifrån Prevents BAM-handbok som även kan beställas på Prevents hemsida

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Relevanta nyckelord: Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, ergonomi, riskbedömning, skyddsutrustning, samverkan, kontroll och uppföljning, anmälan av arbetsolyckor

Uppdaterad/Granskad: 2020-11-30

Innehåll

  • Arbetsmiljölagen som grundpelare
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Roller och ansvar på arbetsplatsen
  • Samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Att identifiera risker och genomföra åtgärder
  • Säkerhetskultur
  • Att upprätta rutiner för krishantering
  • Utveckling och förändring på arbetsplatsen
  • Användbara verktyg och fall att lösa själv

Delmoment

0. Introduktion till BAM - Bättre arbetsmiljö

Utbildare Malin Burman presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under fliken kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

1. Att bearbeta ett fall

I delmomentet förklarar Malin hur du går tillväga för att bearbeta ett fall. Övningsuppgifterna ska lösas enligt SAM-metodens fyra steg. Under fliken kursmaterial finner du instruktioner för SAM-metoden (PDF Att bearbeta ett fall).

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

2. Övningsuppgift

I delmomentet får du ta del av en övningsuppgift. Under kursmaterial finner du utbildarens kommentarer till övningsfallet.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

3. Vad är arbetsmiljö?

I delmomentet reder Malin ut begreppet arbetsmiljö.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

4. Vad är arbetsmiljö? - Lagar och regler

I delmomentet tar Malin upp vad lagstiftningen föreskriver om arbetsmiljö.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

5. Arbetsmiljölagstiftningen

I delmomentet berör Malin Arbetsmiljölagstiftningen.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

6. Arbetsmiljöverket

I delmomentet behandlar Malin Arbetsmiljöverkets roll.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

7. Arbetsmiljöverkets föreskrifter

I delmomentet tar Malin upp Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

8. Roller på arbetsplatsen

I delmomentet berör Malin roller och ansvarsfördelning på arbetsplatsen.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

9. Roller på arbetsplatsen - Arbetsgivarens ansvar

I delmomentet går Malin in på arbetstagarens ansvar.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

10. Roller på arbetsplatsen - Arbetstagarens ansvar

I delmomentet tar Malin upp arbetstagarens ansvar.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

11. Roller på arbetsplatsen - Skyddsombudets ansvar

I delmomentet tar Malin upp skyddsombudets ansvar.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

12. Övriga aktörer

I delmomentet lyfter Malin fram övriga aktörer.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

13. Introduktion till fall 1

I delmomentet ger Malin en introduktion till fall 1.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

14. Grunderna i SAM

I delmomentet går Malin igenom grunderna i SAM.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

15. Undersökning

I delmomentet förklarar Malin hur du genomför en undersökning av arbetsmiljön.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

16. Underlag för undersökning

I delmomentet ger Malin tips på underlag för undersökningen.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

17. Riskbedömning

I delmomentet förklarar Malin hur du genomför en riskbedömning.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

18. Riskmatris

I delmomentet visar Malin en riskmatris.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

19. Incidenter, tillbud och olyckor

I delmomentet tar Malin upp tillbud, olyckor och incidenter.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

20. Åtgärda och upprätta handlingsplan

I delmomentet förklarar Malin hur du upprättar en handlingsplan.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

21. Arbetsmiljöpolicy

I delmomentet berör Malin Arbetsmiljöpolicy.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

22. Rutiner

I delmomentet förklarar Malin vad som gäller avseende skriftliga rutiner.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

23. Skriftliga instruktioner

I delmomentet tar Malin upp vad som gäller avseende skriftliga instruktioner.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

24. Kunskaper

I delmomentet lyfter Malin fram vikten av kunskaper.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

25. Uppgiftsfördelning

I delmomentet går Malin in på uppgiftsfördelning.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

26. Nödvändig dokumentation

I delmomentet förklarar Malin vilken dokumentation som måste göras.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

27. Kontroll och uppföljning

I delmomentet förklarar Malin hur du kontrollerar och gör uppföljning.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

28. Fall 1

I delmomentet får du ta del av fall 1. Övningsuppgiften ska lösas enligt SAM-metodens fyra steg. Under fliken kursmaterial finner du fall 1 och även instruktioner för SAM-metoden (PDF Att bearbeta ett fall).

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

29. Introduktion till fall 2

I delmomentet ger Malin en introduktion till fall 2.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

30. De viktigaste reglerna för fall 2

I delmomentet tar Malin upp de viktigaste reglerna för fall 2.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

31. Signaler på stressProva!

I delmomentet lyfter Malin fram signaler på stress.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

32. Riskfaktorer i arbetet

I delmomentet går Malin in på riskfaktorer i arbetet.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

33. AFS 2015-4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

I delmomentet tar Malin upp organisatorisk och social arbetsmiljö.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

34. Belastningsbesvär

I delmomentet berör Malin belastningsbesvär.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

35. Systematiskt arbetsmiljöarbete

I delmomentet tar Malin upp systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

36. Rehabilitering

I delmomentet berör Malin rehabilitering.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

37. Arbetsanpassning

I delmomentet behandlar Malin arbetsanpassning.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

38. Förebyggande av stress

I delmomentet ger Malin exempel på hur stress kan förebyggas.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

39. Förutsättningar för lyckad friskvård

I delmomentet visar Malin förutsättningar för lyckad friskvård.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

40. Är vi på rätt väg?

I delmomentet förklarar Malin hur du avgör om arbetet går åt rätt håll.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

41. Fall 2

I delmomentet får du ta del av fall 2.  Du får välja mellan tre olika fall och övningsuppgiften ska lösas enligt SAM-metodens fyra steg. Under fliken kursmaterial finner du fall 2 och även instruktioner för SAM-metoden (PDF Att bearbeta ett fall).

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

42. Introduktion till fall 3

I delmomentet ger Malin en introduktion till fall 3.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

43. Förändringar i verksamheten

I delmomentet berör Malin förändringar i verksamheten.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

44. De viktigaste reglerna för fall 3

I delmomentet tar Malin upp de viktigaste reglerna för fall 3.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

45. Riskbedömning vid förändringar

I delmomentet förklarar Malin hur du genomför riskbedömningar vid förändringar.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

46. Psykiska effekter och krissignaler

I delmomentet lyfter Malin fram psykiska effekter och krissignaler.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

47. Kränkande särbehandling

I delmomentet berör Malin kränkande särbehandling.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

48. Fall 3

I delmomentet får du ta del av fall 3. Övningsuppgiften ska lösas enligt SAM-metodens fyra steg. Under fliken kursmaterial finner du fall 3 och även instruktioner för SAM-metoden (PDF Att bearbeta ett fall).

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

49. Kommentarer till fall 1, 2 och 3

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF med kommentarer till fall 1, 2 och 3.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 46 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen BAM - Bättre arbetsmiljö och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen BAM - Bättre arbetsmiljö måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
BAM - Bättre arbetsmiljö 602 1 2370 Lägg i varukorg

Kontakt