Basal omvårdnad

Basal omvårdnad

Vård och omsorg | Äldreomsorg | 59 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen Basal omvårdnad täcker grundläggande färdigheter inom vård och omsorg, med fokus på effektiv kommunikation, respektfullt bemötande och praktiska färdighetsmoment. Utbildningen betonar brukarens delaktighet och självbestämmande i vårdprocessen, samt behandlar personlig hygien för både vårdpersonal och brukare. Viktiga moment såsom respekt för brukarens integritet vid personlig hygien, munhygien för äldre, och stöd vid på- och avklädning diskuteras. Dessutom täcker kursen tekniker för säker förflyttning av brukare, stöd vid måltider, anpassning av miljön för optimal vila, samt aktiviteter för att främja social samvaro och motverka ensamhet hos äldre.

Utbildningen syftar genom föreläsningar och kompletterande filmer till att fokusera på praktiska färdigheter i det dagliga vårdarbetet för den som är ny inom vård och omsorg.

Publicerad: 2024-02-26

Innehåll

  • Kommunikation och bemötande
  • Delaktighet och självbestämmande
  • Grundläggande personlig hygien
  • Att stötta vid dusch
  • Munvård
  • Assistans vid på- och avklädning
  • Tekniker för säker förflyttning
  • Stöd vid måltider
  • Stöd för vila och sömn
  • Att främja aktivitet och social samvaro

Delmoment

0. Introduktion till kursen Basal omvårdnad

Utbildare Anneli Löf presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

1. Kommunikation och bemötande

I detta delmoment betonas vikten av effektiv kommunikation och respektfullt bemötande inom vård och omsorg samt vikten av sekretess och aktivt lyssnande.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

2. Delaktighet och självbestämmande

I detta delmoment betonas vikten av brukarens rätt till delaktighet och självbestämmande i vård och omsorg. Det förklaras hur vårdpersonal ska skapa förutsättningar för brukare att vara delaktiga i sin vårdplanering och vardagsbeslut, samt betydelsen av en uppdaterad genomförandeplan.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

3. Personlig hygienProva!

I detta delmoment diskuteras vikten av personlig hygien inom vård och omsorg, med fokus på basala hygienrutiner för vårdpersonal och hjälp till brukare med deras personliga hygien. Filmsekvenser används för att illustrera olika praktiska moment.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

4. Dusch

I detta delmoment diskuteras vikten av brukarens integritet och säkerhet vid dusch. Det beskriver hur vårdaren bör förbereda duschsituationen, respektera brukarens val och behov och använda hjälpmedel på ett säkert sätt för att stärka brukarens delaktighet och självbestämmande inom personlig hygien.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

5. Munvård

I detta delmoment diskuteras vikten av god munhygien hos äldre, särskilt de med minskad salivproduktion, nedsatt immunförsvar eller muntorrhet på grund av läkemedelsanvändning. Det beskrivs hur vårdare ska hjälpa till med munhygien och inspektera munhålan vid tecken på problem.

Filmsekvenser används för att illustrera praktiska moment.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

6. Kläder

I detta delmoment av kursen behandlas stödet vid av- och påklädning, med fokus på att anpassa kläder efter brukarens förmåga, samtidigt som man respekterar brukarens traditioner och behov.

Filmsekvenser används för att illustrera praktiska moment.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

7. Förflyttning

I detta delmoment behandlas förflyttning av brukare och hur vårdaren bör planera förflyttningen, använda lämpliga hjälpmedel och involvera brukaren aktivt. Filmsekvenser används för att illustrera momenten.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

8. Kost och måltid

I detta delmoment diskuteras betydelsen av att stödja brukare vid måltider, vilket inte bara tillgodoser näringsbehov utan även erbjuder social samvaro. Filmsekvenser används för att illustrera momenten.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

9. Vila och sömn

I detta delmoment fokuseras det på vikten av vila och återhämtning för brukarens välbefinnande. Diskussionen inkluderar anpassning av miljö och användning av vårdutrustning som justerbara sängar och madrasser, samt individuella önskemål och vanor kring sömn.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

10. Aktivitet och social samvaro

I delmomentet om aktivitet och social samvaro i vård och omsorg betonas vikten av att motverka ensamhet och depression hos äldre. Detta görs genom att förstå och stötta brukarens unika intressen och sociala behov samt uppmuntra regelbunden fysisk aktivitet för att förbättra deras psykiska välbefinnande.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

11. Summering

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Basal omvårdnad och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Basal omvårdnad måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Basal omvårdnad 1134 1 1505 Lägg i varukorg

Kontakt