Bättre bemötande vid psykisk ohälsa

Bättre bemötande vid psykisk ohälsa

Skola och pedagogik | Vård och omsorg | 29 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Förstå vikten av bättre bemötande vid psykisk ohälsa genom en praktisk onlineutbildning. Förbättra din förmåga att hjälpa dem i behov!

Utbildningen berör psykisk ohälsa och lyfter fram hur hjärnans basaffekter och larmsystem spelar in, hur självbilden påverkas av bemötande och vari skillnaden ligger mellan att reagera och agera. Psykisk ohälsa berörs ur såväl patient- som terapeutperspektiv och genom utbildningen ges konkreta förklaringar, råd och exempel.

Relevanta nyckelord: Psykisk ohälsa, bemötande, kommunikation, fördomar, stigma, anpassningar, krishantering, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Definitioner enligt WHO
  • Hjärnans basaffekter
  • Människans larmsystem
  • Att tänka på avseende bemötande
  • Att tänka på avseende självbild
  • Erfarenheter som patient
  • Erfarenheter som terapeut
  • Skillnaden mellan att reagera och agera
  • Friskdom och sjukdom

Delmoment

0. Introduktion till kursen Bättre bemötande vid psykisk ohälsa

Utbildare Jessica Ekman presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

1. Vad innebär psykisk ohälsa?

I delmomentet förklarar Jessica vad psykisk ohälsa innebär.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

2. Hjärnan och evolutionenProva!

I delmomentet går Jessica in på orsaker till att människor mår dåligt.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

3. Min bakgrund som patient

I delmomentet delar Jessica med sig av sina erfarenheter som patient.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

4. Mitt arbete som terapeut

I delmomentet berättar Jessica om sina erfarenheter som terapeut.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

5. Hur kan vi hjälpa?

I det avslutande delmomentet delar utbildaren med sig av tips för att hjälpa omgivningen och summerar kursen.

Utbildare: Jessica Ekman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Bättre bemötande vid psykisk ohälsa och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Bättre bemötande vid psykisk ohälsa måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Bättre bemötande vid psykisk ohälsa 636 1 1505 Lägg i varukorg

Kontakt