Bas P och Bas U - Byggarbetsmiljösamordning Grund

Bas P och Bas U - Byggarbetsmiljösamordning Grund

Arbetsmiljö och säkerhet | 1 timme och 26 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Vänligen observera att utbildningen utgår ur sortimentet 2022-09-30. Fullfölj påbörjad utbildning samt spara och skriv ut utbildningsdiplom och utbildningsspecifikation innan dess.

I enlighet med Arbetsmiljölagen är den som låter uppföra ett byggnads- eller anläggningsarbete alltid skyldig att utse en lämplig arbetsmiljösamordnare under planering och projektering (BAS P) samt under utförandet (BAS U). Den här utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöansvar samt rollerna BAS P och BAS U och deras arbetsuppgifter såsom arbetsmiljöplaner, riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning.

Efter genomförd utbildning kan du agera BAS i mindre byggprojekt.

Publicerad: 2018-11-16

Innehåll

 • Arbetsmiljö vid byggnadsarbete
 • Olyckor och tillbud
 • Arbetsmiljöverket
 • Lagar och förordningar
 • Arbetsmiljöföreskrifter
 • Arbetsmiljöplan och riskanalyser
 • Skyddsorganisation och skyddsronder
 • Planering, projektering, samordning, uppföljning
 • Entreprenadformer och ansvar
 • BAS P och BAS U - ansvar och arbetsuppgifter
 • Byggherreansvar
 • Arbetsgivaransvar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Delmoment

0. Introduktion till kursen Byggarbetsmiljösamordning Grund Bas P och Bas U

Utbildare Gert Johansson och Caroline Holmberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarnas PowerPoint.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

1. Arbetsmiljö

I delmomentet går Caroline igenom olika definitioner av arbetsmiljö.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

2. Byggnadsarbete

I delmomentet förklarar Gert vad byggnadsarbete innebär.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

3. Olyckor och statistikProva!

I delmomentet berör Caroline och Gert olyckor och statistik.

Utbildare: Caroline Holmberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

4. Rapportering av olyckor och tillbud

I delmomentet förklarar Caroline skillnaden mellan olycka och tillbud.

Utbildare: Caroline Holmberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

5. Arbetsmiljöverkets uppgift och befogenheter

I delmomentet tar Caroline upp vad Arbetsmiljöverket har till uppgift att göra.

Utbildare: Caroline Holmberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

6. Lagar och förordningar

I delmomentet går Gert igenom lagar och förordningar. Under extramaterialet finner du Arbetsmiljöverkets PDF om Arbetsmiljölagen.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

7. Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999-3 (2014-26)

I delmomentet tar Gert upp föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete 1999-3 (2014-26) som styr vad en BAS P och BAS U ska göra. Du finner föreskriften under extramaterialet.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

8. SAM AFS 2001-1

I delmomentet går Caroline igenom föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001-1. Du finner föreskriften under extramaterialet.

Utbildare: Caroline Holmberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

9. Belastningsergonomi AFS 2012-02

I delmomentet behandlar Caroline föreskriften Belastningsergonomi 2012-02. Du finner föreskriften under extramaterialet.

Utbildare: Caroline Holmberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

10. Arbetsplatsens utformning AFS 2020-1

I delmomentet tar Gert upp föreskriften om Arbetsplatsens utformning AFS 2020-1 som berör BAS P. Du finner föreskriften under extramaterialet.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

11. Ställningar AFS 2013-04

I delmomentet går Gert igenom föreskriften om Ställningar 2013-04 som i synnerhet berör BAS U. Du finner föreskriften under extramaterialet.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

12. Stegar och arbetsbockar AFS 2004-03

I delmomentet tar Gert upp föreskriften om Stegar och arbetsbockar 2004-03 som berör BAS U. Du finner föreskriften under extramaterialet.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

13. Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014-43

I delmomentet behandlar Gert föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker 2014-43. Du finner föreskriften under extramaterialet.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

14. Asbest AFS 2006-01

I delmomentet behandlar Gert föreskriften om Asbest 2006-01. Du finner föreskriften under extramaterialet.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

15. Maskiner och andra tekniska anordningar AFS 2008-3

I delmomentet går Gert igenom föreskriften om Maskiner och andra tekniska anordningar 2008-3. Du finner föreskriften under extramaterialet.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

16. Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 2006-6

I delmomentet berättar Gert om föreskriften Användning av lyftanordningar och lyftredskap 2006-6. Du finner föreskriften under extramaterialet.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

17. Användning av arbetsutrustning AFS 2006-4

I delmomentet visar Gert föreskriften Användning av arbetsutrustning 2006-4. Du finner föreskriften under extramaterialet.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

18. Buller AFS 2005-16 och Vibrationer AFS 2005-15

I delmomentet behandlar Gert föreskrifterna Buller 2005-16 och Vibrationer 2005-15 som berör både BAS P och BAS U. Du finner föreskriften under extramaterialet.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

19. Kvarts AFS 2015-2

I delmomentet tar Gert upp farorna med kvartsdamm i föreskriften Kvarts 2015-2. Du finner föreskriften under extramaterialet.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

20. Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015-4

I delmomentet berör Gert föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015-4. Du finner föreskriften under extramaterialet.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

21. Arbetsmiljöplan

I delmomentet förklarar Caroline vad en arbetsmiljöplan ska innehålla, vem som ska upprätta den och när planen behöver upprättas.

Utbildare: Caroline Holmberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

22. Inventering, bedömning och analys av risker

I delmomentet berör Caroline riskhantering.

Utbildare: Caroline Holmberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

23. Entreprenadformer och avtal

I delmomentet behandlar Gert entreprenadformer och avtal.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

24. Byggherrens ansvar

I delmomentet tar Gert upp byggherrens ansvar.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

25. BAS P:s ansvar

I delmomentet tar Gert upp BAS P:s ansvar.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

26. BAS U:s ansvar

I delmomentet tar Gert upp BAS U:s ansvar.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

27. Arbetsgivarens ansvar

I delmomentet tar Gert upp arbetsgivarens ansvar.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

28. Entreprenörens och arbetstagarens ansvar

I delmomentet tar Gert upp entreprenörens och arbetstagarens ansvar.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

29. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Gert kursen.

Utbildare: Gert Johansson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Bas P och Bas U - Byggarbetsmiljösamordning Grund och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Bas P och Bas U - Byggarbetsmiljösamordning Grund måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Bas P och Bas U - Byggarbetsmiljösamordning Grund 675 1 2395 Lägg i varukorg

Kontakt