Din personlighetsprofil

Din personlighetsprofil

Arbetsmarknad | 25 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig mer om vem du är och förbättra dina relationer med hjälp av din personlighetsprofil. Utbildningen är online! 

I den här kursen får du möjlighet att lära dig om rollerna i DISC-modellen och om kommunikationsstilarna i IDI, för att förstå dig själv och andra människor bättre.

Om du genomför kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Karriärresan del 1 - Kartläggning med karriärfokus:
https://diplomautbildning.se/utbildning/karriarresan-del-1-kartlaggning-med-karriarfokus

Relevanta nyckelord: Personlighetstester, DISC-analys, Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Big Five-personlighetstest, Hogan-assessment, psykometriska tester, karriärcoaching, självinsikt

Uppdaterad/Granskad: 2024-01-12

Innehåll

  • Din personlighetsprofil
  • DISC-modellen
  • Kommunikationsstilarna i IDI

Delmoment

1. Introduktion till Din personlighetsprofil

I delmomentet introducerar Jenny området om personlighetsprofiler.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

2. Personlighetstyper i färgform

I delmomentet går Jenny igenom DISC-modellen. Under kursmaterial finner du en övning om personlighetsprofiler.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

3. Personligheter kopplat till kommunikationsstilar

I delmomentet går Jenny igenom IDI, som handlar om kommunikationsstilar. Under kursmaterial finner du en övning om kommunikationsstilar.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

4. Din personlighetsprofil på en arbetsplats

I delmomentet visar Jenny hur din personlighetsprofil kan fungera och komma till sin rätt på en arbetsplats.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

5. Sammanfattning av personlighetsprofiler

I delmomentet summerar Jenny området om personlighetsprofiler.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Din personlighetsprofil och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Din personlighetsprofil måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Din personlighetsprofil 1042 1 260 Lägg i varukorg

Kontakt