Diskrimineringslagen 2008:567

Diskrimineringslagen 2008:567

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | Juridik | 41 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om Diskrimineringslagen 2008:567 med denna kompletta onlinekurs.

Diskrimineringslagen har blivit en alltmer central lag inom arbetsrätten och det är allt viktigare för arbetsgivare att ha kunskap om lagens innehåll och vad den innebär. Utbildningen innehåller en genomgång av de sju diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen, de olika typer av diskriminering som finns, såsom direkt diskriminering, indirekt diskriminering, sexuella trakasserier och regler om bristande tillgänglighet. En viktig del när du ska avgöra om någon har diskriminerats är om vederbörande har missgynnats, om det finns ett orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden samt hur du bedömer om det är en jämförbar situation. Utbildningen behandlar även vem som är skyddad enligt diskrimineringslagen samt i vilka situationer diskrimineringsförbudet inte gäller. Slutligen behandlas även arbetsgivarens skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier, bevisbördans placering samt vad en arbetsgivare riskerar att få betala i diskrimineringsersättning och ekonomiskt skadestånd vid brott mot diskrimineringslagen.

Relevanta nyckelord: Diskrimineringsgrunder, antidiskriminering, jämställdhet, mångfald, inkludering, likabehandling, arbetsrätt, kränkande särbehandling

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Om du genomför den här kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Arbetsrätt - Fem centrala lagar:
https://diplomautbildning.se/utbildning/arbetsratt-fem-centrala-lagar

Innehåll

  • Diskrimineringsgrunderna
  • Direkt och indirekt diskriminering
  • Diskrimineringsförbudet
  • Utredning av trakasserier

Delmoment

1. Diskrimineringslagen - Allmänt om DiskrimineringslagenProva!

I delmomentet introducerar Göran Diskrimineringslagen. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

2. Diskrimineringslagen - Diskrimineringsgrunderna

I delmomentet går Göran igenom diskrimineringsgrunderna.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

3. Diskrimineringslagen - Direkt diskriminering

I delmomentet förklarar Göran vad direkt diskriminering innebär.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

4. Diskrimineringslagen - Indirekt diskriminering

I delmomentet förklarar Göran vad indirekt diskriminering innebär.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

5. Diskrimineringslagen - Trakasserier, Sexuella trakasserier, Instruktioner att diskriminera

I delmomentet berör Göran trakasserier.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

6. Diskrimineringslagen - När gäller diskrimineringsförbudet?

I delmomentet förklarar Göran när diskrimineringsförbudet gäller.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

7. Diskrimineringslagen - Utreda trakasserier, bevisbörda, ersättningsfrågor - SLUTPROV

I delmomentet förklarar Göran hur det fungerar med bevisbördan och ersättningsfrågor vid utredning av trakasserier.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Diskrimineringslagen 2008:567 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Diskrimineringslagen 2008:567 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Diskrimineringslagen 2008:567 905 1 1725 Lägg i varukorg

Kontakt