Ergonomi - Grundkurs

Ergonomi - Grundkurs

Arbetsmiljö och säkerhet | 1 timme och 27 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om effektiva övningar för att förbättra din arbetshälsa och minska risken för skador. Börja vår utbildning i ergonomi idag!

Med Ergonomi - Grundkurs får du lära dig hur du förbättrar din hälsa långsiktigt och sänker kostnader för sjukfrånvaro. Utbildningen går igenom uppbyggnad och funktioner hos muskler, leder, nerver, ligament och skelett, visar effekterna av stress och dålig hållning och vad du kan göra för att undvika att drabbas av överbelastningsbesvär.

Ergonomi - Grundkurs följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer och genom utbildningen får du förbättrad kännedom om anatomi, systematiskt arbetsmiljöarbete och forskning kring ergonomi samt vilka positiva förändringar du kan göra för din hälsa.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Relevanta nyckelord: Användbarhet, Hälsosam arbetsplats, Belastningsskador, Arbetsskador, Arbetsplatsdesign, Arbetsställningar, Ergonomisk anpassning, Belastningsergonomi

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Kroppens uppbyggnad och funktioner
  • Statiskt muskelarbete
  • Impulskraft
  • Hur stress påverkar kroppen
  • Hur hållning påverkar kroppen
  • Statistik och forskning
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Delmoment

0. Introduktion till Ergonomi - Grundkurs

Utbildare Daniel Hansson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

1. Statistik

I delmomentet går Daniel igenom statistik.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

2. Forskning och kvalité

I delmomentet går Daniel igenom hur forskningen bedrivs.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

3. Anatomi, fysiologi och biomekanik

I delmomentet förklarar Daniel hur muskler, leder, ligament, skelett och nerver fungerar.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

4. Statiskt muskelarbete

I delmomentet förklarar Daniel vad som händer vid statiskt muskelarbete.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

5. LederProva!

I delmomentet går Daniel igenom hur lederna fungerar.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

6. Ryggrad och impulskraft

I delmomentet förklarar Daniel hur ryggraden fungerar och vad impulskraft är.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

7. Stress

I delmomentet förklarar Daniel hur stress påverkar kroppen.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

8. Hållning

I delmomentet går Daniel igenom hur hållning påverkar olika delar av kroppen.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

9. Specifik statistik

I delmomentet presenterar Daniel statistik kring ryggproblem.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

10. Ansvar

I delmomentet går Daniel igenom arbetsmiljöansvar.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

11. Systematiskt arbetsmiljöarbete

I delmomentet förklarar Daniel hur systematiskt arbetsmiljöarbete går till.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

12. Summering av kursen

Utbildaren summerar kursen.

Utbildare: Daniel Hansson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ergonomi - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ergonomi - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ergonomi - Grundkurs 263 1 2370 Lägg i varukorg

Kontakt