Fast omsorgskontakt

Fast omsorgskontakt

Juridik | Vård och omsorg | 1 timme och 9 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra dina kunskaper om fast omsorgskontakt genom en praktisk och lättförståelig online utbildning. Börja idag.

Från och med 1 juli 2022 infördes en ny reglering i socialtjänstlagen (2001:453) som medförde att den som har hemtjänst ska erbjudas en så kallad fast omsorgkontakt, om det inte är uppenbart att det inte behövs. Syftet är att den enskilda individen ska få ökad kontinuitet i kontakterna med hemtjänsten, ökad trygghet och mer individanpassade och samordnade hemtjänstinsatser. Från den 1 juli 2023 krävs det att den som utses till fast omsorgskontakt ska vara undersköterska. Vid samma tidpunkt blir titeln undersköterska en så kallad skyddad yrkestitel.

I den här utbildningen får du veta mer om den nya regleringen kring fast omsorgskontakt och vad den nya lagstiftningen innebär. Utbildningen ger en övergripande genomgång av regleringen kring hemtjänst, omsorgstagarens behov av samordning, vem som ska få en fast omsorgskontakt och vad den fasta omsorgskontakten ska göra.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom den kommunala individ- och familjeomsorgen, regionala eller privata hälso- och sjukvården eller för dig som har en ledande roll som verksamhetschef, enhetschef, MAS eller MAR. Utbildningen kan även var värdefull för dig som arbetar med socialtjänst, vård eller omsorg på annat sätt privat, i kommun eller region och som i din yrkesroll kommer i kontakt med frågor kopplat till samverkan och behov av hemtjänstinsatser. Utbildningen är därmed även relevant för andra tjänstemän, handläggare, jurister och förtroendevalda som hanterar frågeställningar avseende fast omsorgskontakt i sin verksamhet.

Relevanta nyckelord: Vårdkontakter, Trygghet, Kontinuitet, Personcentrerad vård, Vårdrelation, Långvarig vård, Omsorgspersonal, Äldrevård

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Vad innebär den nya regleringen om fast omsorgskontakt?
  • Vad är syftet med fast omsorgskontakt?
  • Vad innebär hemtjänst?
  • Vilka arbetsuppgifter har en fast omsorgskontakt?
  • Vilka är kraven för samordning och samverkan gällande fast omsorgskontakt?
  • Vilken ansvarsfördelning gäller avseende fast omsorgskontakt?
  • Vad ska den fasta omsorgskontakten dokumentera?
  • Vad är det för skillnad och likheter mellan fast omsorgskontakt och fast läkarkontakt?
  • Vad gäller för de kommande reglerna om krav på undersköterska?
  • Vad innebär det att undersköterska blir en skyddad yrkestitel?

Delmoment

0. Introduktion till kursen Fast omsorgskontakt

Utbildare Linda Larsson presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

1. Ny reglering gällande fast omsorgskontakt

I delmomentet ger Linda en genomgång av den nya regleringen om fast omsorgskontakt. Vad innebär fast omsorgskontakt? Vad är syftet med att införa en ny särskild reglering?

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

2. Reglering av hemtjänst

I delmomentet går Linda översiktligt igenom regleringen om hemtjänst och hur den hänger samman med fast omsorgskontakt.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

3. Vem ska få fast omsorgskontakt?

I delmomentet går Linda igenom kraven som finns för att få fast omsorgskontakt.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

4. Vem kan vara fast omsorgskontakt?

I delmomentet ger Linda en genomgång av vad det finns för krav på vem som kan vara fast omsorgskontakt och hur denna utses. Vad gäller för kompetenskrav på den fasta omsorgskontakten nu innan kravet på undersköterskekompetens träder ikraft?

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

5. Fasta omsorgskontaktens arbetsuppgifter

I delmomentet går Linda igenom vad det är som den fasta omsorgskontakten ska tillgodose för den enskilde.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

6. AnsvarsfördelningProva!

I delmomentet går Linda igenom regleringen gällande ansvarsfrågor kopplat till fast omsorgskontakt. Vad innebär det att fast omsorgskontakt ska vara en del av den verkställande verksamheten?

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

7. Samordning och samverkan

I delmomentet berör Linda syftet med fast omsorgskontakt samt på vilket sätt denna ska kunna se till syftet att skapa förbättrad samordning och samverkan kring omsorgstagaren.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

8. Information till omsorgstagaren

I delmomentet går Linda igenom på vilket sätt och när information ska ges.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

9. Dokumentation och sekretess

I delmomentet ger Linda en genomgång om hur den fasta omsorgskontakten ska dokumentera sitt arbete.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

10. Fast omsorgskontakt - fast vårdkontakt

I delmomentet går Linda igenom hur de olika regleringarna samspelar. Vad är det för skillnader och likheter mellan fast omsorgskontakt och fast vårdkontakt?

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

11. Krav på undersköterskekompetens - fast vårdkontaktProva!

I delmomentet går Linda igenom och förklarar regleringarna som träder i kraft 1 juli 2023. Vad innebär det att det kommer bli krav på att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska? Samtidigt införs nya regler om att undersköterska blir en så kallad skyddad yrkestitel, vad innebär det?

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

12. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 9 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Fast omsorgskontakt och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Fast omsorgskontakt måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Fast omsorgskontakt 1035 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt