Genomförandeplan - Grundkurs

Genomförandeplan - Grundkurs

LSS | Vård och omsorg | 38 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra dina färdigheter i genomförandeplan med vår online grundkurs! Du får en komplett översikt och lär dig allt du behöver veta för att börja planera effektivt. Börja din utbildning idag!

I den här utbildningen får du som arbetar inom vård och omsorg lära dig vad en genomförandeplan är, hur och av vem den upprättas, syfte och mål med planen och hur den används i det dagliga arbetet. Utbildningen förklarar vad som gäller om det finns en god man utsedd och hur du som personal förhåller dig på ett respektfullt sätt till brukarens delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande. Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.

Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs, Social dokumentation - Grundkurs samt Sekretess inom LSS och SoL.

Relevanta nyckelord: Projektplanering, Projektledning, Projekthantering, Arbetsprocesser, Tidsplanering, Målsättning, Budgetering, Uppföljning

Publicerad: 2017-03-04

Innehåll

  • Vad är en genomförandeplan?
  • Syfte och mål
  • Vem upprättar en genomförandeplan?
  • Förutsättningar för att upprätta en plan
  • Brukarens delaktighet, integritet, inflytande och självbestämmande
  • God mans roll
  • Övergripande och konkreta mål
  • Mall för genomförandeplan
  • Att dokumentera LSS-insatser och att uttrycka sig respektfullt
  • Ett levande verktyg i vardagen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Genomförandeplan - Grundkurs

Utbildare Maria Pålhammar presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

1. Vad är en genomförandeplan?

I delmomentet förklarar Maria vad en genomförandeplan är.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

2. Dokumentation av insatser

I delmomentet går Maria igenom vad som gäller vid dokumentation av insatser.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

3. Syftet med genomförandeplan

I delmomentet klargör Maria syftet med genomförandeplanen.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

4. Vad bygger genomförandeplanen på?

I delmomentet går Maria in på bakgrunden till att vi arbetar med genomförandeplan.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

5. Övergripande mål och konkreta mål

I delmomentet förklarar Maria vad de övergripande respektive de konkreta målen innebär.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

6. Vem upprättar genomförandeplanen?

I delmomentet tar Maria upp vilka som bör delta vid upprättandet av genomförandeplanen.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

7. Inflytande, självbestämmande, integritet och delaktighetProva!

I delmomentet förklarar Maria begreppen inflytande, självbestämmande, integritet och delaktighet.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

8. Att tänka på

I delmomentet tar Maria upp några tips på vad du bör tänka på.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

9. Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet

I delmomentet visar Maria exempel på dokumentation som inte formulerats med respekt för brukarens integritet och hur vi kan uttrycka oss respektfullt.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

10. Vad händer sedan?

I delmomentet går Maria in på vad som händer när genomförandeplanen har upprättats.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

11. Mall för genomförandeplan

I delmomentet går Maria igenom en mall för genomförandeplanen.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

12. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Genomförandeplan - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Genomförandeplan - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Genomförandeplan - Grundkurs 502 1 1505 Lägg i varukorg

Kontakt