Hållbar kommunikation - Grundkurs för chefer

Hållbar kommunikation - Grundkurs för chefer

Kommunikation | 42 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om hållbar kommunikation med vår grundkurs online. Få verktygen för att leda ditt team mot en mer hållbar framtid. Börja din online utbildning nu!

Den svåraste utmaningen ledare har är att kommunicera med sina medarbetare så att budskapet når fram. Den här utbildningen är framtagen för att rusta dig som chef i allt från lönesamtal till förmågan att skapa ökat ansvarstagande hos enskilda medarbetare. Målet med utbildningen är att du ska kunna kommunicera tydligare och utveckla ett kommunikativt ledarskap som förbättrar engagemang, prestation och resultat.

Relevanta nyckelord:Kommunikationsstrategier, Målgruppsanalys, Mediekanaler, Budskap, Feedback, Etik, Transparens, Samskapande kommunikation

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Chefens roll i kommunikationen
  • Coachande förhållningssätt
  • Gruppkommunikation
  • Kroppsspråk
  • Lönesamtal
  • Medarbetarsamtal
  • Hur chefer får medarbetare att ta till sig budskap
  • Hur chefer ökar arbetsglädje och engagemang

Delmoment

0. Introduktion till kursen Hållbar kommunikation - Grundkurs för chefer

Utbildare Susanne Fredriksson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

1. Coachande förhållningssätt

I delmomentet går Susanne igenom vad som är viktigt för att utveckla ett coachande förhållningssätt.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

2. Gruppkommunikation

I det här delmomentet fördjupar Susanne hur du går tillväga för att coacha eller tala inför en grupp.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

3. LönesamtalProva!

Susanne går i det här delmomentet igenom vad både chef och medarbetare bör tänka på inför ett lönesamtal.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

4. Medarbetarsamtal

Delmomentet behandlar hur du som chef skapar förutsättningar för bra medarbetarsamtal.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

5. Kroppsspråk

I det här delmomentet tar Susanne upp kroppsspråkets betydelse i kommunikationen.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

6. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Susanne kursen.

Utbildare: Susanne Fredriksson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Hållbar kommunikation - Grundkurs för chefer och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Hållbar kommunikation - Grundkurs för chefer måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Hållbar kommunikation - Grundkurs för chefer 185 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt