Jobba smartare - från vad till hur

Jobba smartare - från vad till hur

Personlig utveckling | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 18 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig hur du kan jobba smartare och bli mer effektiv med vår utbildning online. Få tips från experter och börja jobba smartare idag!

I den här utbildningen fördjupas kunskapen kring hur du använder de konkreta verktygen och metoderna från Personlig effektivitet - Jobba smart. Du får ta del av tips, reflektioner och dagliga övningar för ett mer medvetet förhållningssätt. Genom utbildningen får du hjälp att utveckla ditt eget förhållningssätt kring hur du nyttjar tid, energi och återhämtning för att bättre balansera din vardag.

Relevanta nyckelord:Effektivitet, Tidsplanering, Prioritering, Arbetsflöden, Fokus, Målsättning, Uppföljning, Distraheringar

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Hur du framtidssäkrar dig själv - att veta din egen bas är verktyget för att stå stadigt i en allt snabbare omvärld
 • Du och dina resurser, vad är det egentligen?
 • Ditt varför är din drivkraft och hur du nyttjar det för att skapa motivation
 • Förändringstrappan och hur du kan tänka kring den
 • Tid, energi och pengar - hur hänger det ihop?
 • Metoden 3C och om vikten av mod
 • Olika sätt att se på tid och hur du kan förhålla dig till dem
 • Årshjulet kan användas för att se mönster
 • Fördjupning av verktygen
 • Hur pratar du med dig själv? Använd dig av stärkande frågor
 • Hitta din flock (crowd) för att få energi
 • Dina olika sammanhang och hur de hänger ihop
 • Kropp och knopp - skapa dina bästa förutsättningar för dig själv där återhämtning ingår
 • Reflektionen - vårt viktigaste verktyg för ett livslångt lärande

Delmoment

0. Introduktion till kursen Jobba smartare - från vad till hur

Utbildare Liselotte Norén och Caroline Palm presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarnas PDF med tips.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

1. Bakgrund

I delmomentet går Liselotte och Caroline igenom bakgrunden till kursen.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

2. Ett sätt att framtidssäkra dig

I delmomentet går Liselotte och Caroline igenom tips på hur du kan framtidssäkra dig.

Utbildare: Caroline Palm
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

3. Du och dina resurser

I delmomentet berör Caroline och Liselotte din tillgång på resurser.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

4. Varför är din drivkraft

I delmomentet går Caroline och Liselotte igenom exempel på drivkrafter.

Utbildare: Caroline Palm
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

5. Tid, energi och pengar

I delmomentet berör Liselotte och Caroline tid, energi och pengar.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

6. RECAP - Verktyg från grundkursen

I delmomentet går Caroline och Liselotte igenom verktyg från grundkursen Personlig effektivitet - Jobba smart! som du finner här:

https://diplomautbildning.se/utbildning/personlig-effektivitet-jobba-smart

Utbildare: Caroline Palm
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

7. Hur pratar du med dig själv?

I delmomentet berör Liselotte och Caroline din inre dialog.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

8. En historia från verkligheten

I delmomentet berättar Caroline och Liselotte en historia från verkligheten.

Utbildare: Caroline Palm
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

9. Vem omger du dig med?Prova!

I delmomentet tar Liselotte och Caroline upp vikten av att vara noggrann med vilka personer som du omger dig med.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

10. Dina sammanhang - välj dem noga

I delmomentet påtalar Caroline och Liselotte vikten av att vara selektiv med vilka sammanhang som du ingår i.

Utbildare: Caroline Palm
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

11. Kropp och knopp

I delmomentet går Liselotte och Caroline igenom kroppen och hjärnan som tillgångar.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

12. Reflektion - ett verktyg

I delmomentet berör Caroline och Liselotte reflektion som ett utvecklande verktyg.

Utbildare: Caroline Palm
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

13. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildarna kursen.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Jobba smartare - från vad till hur och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Jobba smartare - från vad till hur måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Jobba smartare - från vad till hur 1016 1 2045 Lägg i varukorg

Kontakt