Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Ekonomi | 50 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din kunskap i Kassaflödesanalys genom vår online utbildning. Lär dig allt du behöver veta om Kassaflödesanalys på bara några få timmar! Lär dig allt du behöver veta här!

I den här utbildningen får du lära dig hur kassaflödesanalys går till från löpande verksamhet, investeringsverksamhet samt finansieringsverksamhet, vem som behöver göra en kassaflödesanalys och i vilket syfte.

Relevanta nyckelord:Kassaflöde, Ekonomi, Redovisning, Bokföring, Likviditet, Kassaflödesbudget, Pengar in och ut, Investeringsbeslut

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Ekonomiska grundbegrepp
  • Syfte och målgrupp
  • Kassaflödesanalys från löpande verksamhet
  • Kassaflödesanalys från investeringsverksamhet
  • Kassaflödesanalys från finansieringsverksamhet
  • Förändring av likvida medel
  • Exempel kassaflödesanalys och fastighetsbolag

Delmoment

0. Introduktion till kursen Kassaflödesanalys

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

1. Ekonomiska grundbegrepp

I delmomentet ger Benny en introduktion till ekonomiska grundbegrepp.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

2. Målgrupp och syfte med kassaflödesanalys

I delmomentet förklarar Benny vem som behöver göra en kassaflödesanalys och i vilket syfte.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

3. Kassaflöde från den löpande verksamheten

I delmomentet går Benny igenom kassaflödet från den löpande verksamheten.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

4. Kassaflöde från investeringsverksamheten

I delmomentet går Benny igenom kassaflödet från investeringsverksamheten.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

5. Kassaflöde från finansieringsverksamheten

I delmomentet går Benny igenom kassaflödet från finansieringsverksamheten.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

6. Kassaflödesanalys och förändring av likvida medelProva!

I delmomentet tar Benny upp förändringar av likvida medel.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

7. Exempel på kassaflödesanalys

I delmomentet går Benny igenom ett exempel på kassaflödesanalys. Under kursmaterial finner du en uppgift.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

8. Exempel på fastighetsbolag

I delmomentet går Benny igenom ett exempel med ett fastighetsbolag. Under kursmaterial finner du fastighetsbolag balans- och resultaträkning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. Under kursmaterial finner du en mall för kassaflödesanalys.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Kassaflödesanalys och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Kassaflödesanalys måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Kassaflödesanalys 1006 1 1725 Lägg i varukorg

Kontakt