Konflikthantering och medling - Grundkurs

Konflikthantering och medling - Grundkurs

Kommunikation | 1 timme och 27 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig konkreta tekniker för att lösa konflikter med vår online utbildning i Konflikthantering och medling. Börja nu och förbättra dina färdigheter idag!

Utbildningen Konflikthantering och medling - Grundkurs lär dig att förstå och analysera konflikter, varför de uppstår och hur du går tillväga för att hantera dem. Du får insikt i vilka förhållningssätt och strategier som finns och som vi medvetet eller omedvetet går in i och även kan växla mellan under en konflikt. Du får även lära dig vilka positiva aspekter som finns, hur du bör agera i medlingsrollen och vad både chefer och medarbetare kan göra för att mildra och förebygga konflikter.

Relevanta nyckelord:Konflikthantering, Medling, Kommunikation, Empati, Samtalsmetodik, Retorik, Konflikthanteringsmodeller, Kritikhantering

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Orsaker till varför konflikter uppstår
  • Förhållningssätt vid konflikter
  • Medvetna och omedvetna konfliktstrategier
  • Förstå konfliktens natur
  • Att analysera konflikten
  • Att upprätta en handlingsplan
  • Att medla vid konflikter
  • Åtgärdsförslag
  • Förebyggande arbete

Delmoment

0. Introduktion till kursen Konflikthantering och medling - Grundkurs

Utbildare Git Guldare presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

1. Inledning

Utbildaren förklarar bakgrunden till varför konflikter uppstår och vilka förhållningssätt som finns.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

2. Orsaker till konflikter

I det här delmomentet fördjupar utbildaren varför människor hamnar i konflikter med varandra.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

3. Konfliktens natur

Guldare går i det här delmomentet in på vad som faktiskt händer i en pågående konflikt.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

4. KonfliktstrategierProva!

Det här delmomentet visar vilka olika förhållningssätt som man medvetet eller omedvetet kan inta i en konflikt.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

5. Grunderna för medling

Utbildaren visar i delmomentet hur du kan gå tillväga för att medla i konfliktsituationer.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

6. Analys och handlingsplan

I delmomentet förklarar utbildaren hur du analyserar konflikten och upprätter en handlingsplan.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

7. Åtgärdsförslag

Guldare presenterar här vilka konkreta åtgärder du som medlare kan använda dig av.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

8. Förebyggande arbete

I det här delmomentet tar utbildaren upp hur du kan mildra pågående konflikter eller förhindra att de uppstår genom förebyggande arbete.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

9. Snabbmetod för medling

Det avslutande delmomentet behandlar en effektiv medlingsmetod vid konflikter som inte hunnit gå så långt. Utbildaren sammanfattar kursen.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Konflikthantering och medling - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Konflikthantering och medling - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Konflikthantering och medling - Grundkurs 209 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt