Konsumentköplagen

Konsumentköplagen

Ekonomi | Juridik | 39 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Denna utbildning ger en grundläggande översikt över konsumenträttigheter och skyldigheter i Sverige enligt konsumentköplagen, riktad till både konsumenter och företagare. Den tar upp centrala ämnen såsom reklamationsrätt, ansvar vid leverans, distansköp och tvisthantering mellan konsumenter och företag. Innehållet täcker även senaste lagändringarna relaterade till digitala tjänster och produkter samt processen för att lösa oenigheter genom Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Kursen belyser praktiska situationer och ger en teoretisk förståelse för att navigera lagstiftningen effektivt, oavsett om det gäller fysiska varor eller digitala köp.

Publicerad: 2024-03-27

Innehåll

  • Konsumentköplagens grundprinciper
  • Reklamationsrätt
  • Leveransansvar
  • Digitala tjänster och innehåll
  • Tvisthantering och ARN-processen
  • Rättigheter för konsumenter och företagare
  • Praktiska exempel
  • Anmälan till ARN
  • Regler för digitala köp
  • Specialbeställda varors rättigheter

Delmoment

0. Introduktion till kursen Konsumentköplagen

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

1. Tvingande lagProva!

I detta delmoment utforskas grundprinciperna för konsumentköplagen, med fokus på dess tillämpning vid köp av varor från företag och undantagen från denna lag.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

2. Reklamationsrätt

I detta delmoment diskuteras konsumentens reklamationsrätt enligt konsumentköplagen, inklusive tidsramar för reklamation och vad som kvalificerar som ett giltigt fel på en vara.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

3. Bevisbörda - reklamation

I detta delmoment återkommer diskussionen till en tidigare nämnd segelbåt, där kärnfrågan gäller om ett skrov tillverkat i Polen jämfört med Sverige utgör ett fel enligt konsumentköplagen, vilket leder till överväganden om marknadsvärde och köparens rätt till prisavdrag.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

4. Ansvar vid leverans

I detta delmoment belyses konsumenters rättigheter och företagens ansvar vid leverans av varor, inklusive vad som händer vid försenade eller felaktiga leveranser och hur skadestånd kan krävas.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

5. Digitala tjänster

I detta delmoment introduceras uppdateringar i konsumentköplagen från den 1 maj 2022, som omfattar regleringar kring digitala tjänster och digitalt innehåll, förtydligar konsumenters rättigheter och ansvar vid köp av dessa tjänster.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

6. Allmänna reklamationsnämnden - ARN

I detta delmoment belyses processen för att hantera tvister mellan köpare och säljare genom Allmänna reklamationsnämnden (ARN), där ARNs roll som rekommenderande instans snarare än rättslig myndighet framhävs, samt de specifika förutsättningar som måste uppfyllas för att en anmälan till ARN ska kunna göras.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Konsumentköplagen och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Konsumentköplagen måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Konsumentköplagen 1148 1 1725 Lägg i varukorg

Kontakt