Lågaffektivt bemötande - Förebygg och bemöt utagerande beteenden

Lågaffektivt bemötande - Förebygg och bemöt utagerande beteenden

LSS | Vård och omsorg | 37 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få verktygen du behöver för att hantera och förebygga utagerande beteenden med vår online utbildning i lågaffektivt bemötande.

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar eller kommer i kontakt med personer med funktionsvariationer. Målet är att du ska få en ökad förståelse för vad som kan orsaka oro, frustration och utmanande beteenden och hur du som personal kan agera för att förebygga frustration och känsloladdade möten. Utbildningen ger även konkreta verktyg för att hantera utmanande beteenden.

Utbildningen lägger stor vikt vid empati, inlevelseförmåga och förståelse för vilka situationer som kan ställa för höga krav på personens förmågor och utifrån detta kunna anpassa situationen efter personens förmåga. Ledord i metoden är trygghet, meningsfullhet, delaktighet och bevarad integritet.

Utbildningen består av föreläsningar, scenarier och fallbeskrivningar kombinerat med reflektionsuppgifter, praktiska övningar och kunskapsfrågor.

Relevanta nyckelord:Aggressionshantering, Konflikthantering, KBT, Problemlösning, Empati, Stresshantering, Arbetsmiljö, Självkontroll

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Förebyggande bemötande
  • Handkunskap
  • Vårdande skyddsteknik

Delmoment

0. Introduktion till kursen Lågaffektivt bemötande

Utbildare Katarina Almén och Anders Angur presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

1. Syfte

I delmomentet förklarar Anders utbildningens syfte.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

2. Durewallmetoden

I delmomentet går Katarina igenom Durewallmetoden.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

3. Personcentrerat förhållningssättProva!

I delmomentet förklarar Katarina vad personcentrerat förhållningssätt är och hur du arbetar utifrån det.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

4. Integritet och autonomisjälvstyre

I delmomentet berör Katarina integritet och autonomisjälvstyre.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

5. Kommunikationsstrategier

I delmomentet delar Katarina med sig av kommunikationsstrategier.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

6. Reflektion tandborstning

I delmomentet får du reflektera över den uppkomna situationen vid tandborstningen och dess orsaker.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

7. Att få kommunicera känslor

I delmomentet berörs vikten av att få kommunicera känslor.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

8. Stressorer

I delmomentet tar Katarina upp stressorer som kan påverka vårdtagaren.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

9. Reflektion fikadags

I delmomentet får du reflektera över vad som händer vid fikastunden och dess orsaker.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

10. Hälsofaktorer

I delmomentet får du ta del av hälsofaktorer.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

11. KASAM - Känsla av sammanhang

I delmomentet berör Katarina KASAM.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

12. Stärka KASAM

I delmomentet tar Katarina upp hur du kan stärka KASAM.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

13. Självkännedom

I delmomentet berör Anders självkännedom.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

14. Förberedelse

I delmomentet går Anders igenom förberedelser inför olika situationer.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

15. Lugn skapar lugn

I delmomentet betonar Anders vikten av lugn.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

16. Andningsteknik

I delmomentet går Katarina igenom andningsteknik.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

17. Kroppsspråk och -placering

I delmomentet berör Anders kroppsspråk och -placering.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

18. Handkunskap

I delmomentet går Anders igenom betydelsen av att arbeta med händerna.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

19. Frigöring grepp

I delmomentet visar Anders och Katarina hur du bör agera i en fysiskt utagerande situation.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

20. Trygghetsgrepp

I delmomentet visar Anders och Katarina hur du kan lugna en person som har ångest eller visar utåtagerande frustration.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

21. Reflektion efter incident

I delmomentet betonar Anders vikten av reflektion efter en incident oavsett utgång.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

22. Vad säger lagen?

I delmomentet tar Anders upp vad personalen har rätt och inte rätt att göra enligt lagen.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

23. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildarna kursen.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 37 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Lågaffektivt bemötande - Förebygg och bemöt utagerande beteenden och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Lågaffektivt bemötande - Förebygg och bemöt utagerande beteenden måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Lågaffektivt bemötande - Förebygg och bemöt utagerande beteenden 938 1 1075 Lägg i varukorg

Kontakt