LAS - Lagen om anställningsskydd

LAS - Lagen om anställningsskydd

HR och personal | Juridik | 1 timme och 57 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

LAS-utbildningen hjälper dig att undvika dyrbara feltolkningar av arbetsrättslagstiftningen och att förstå hur arbetsrättsliga lagar förhåller sig till kollektivavtalen på arbetsmarknaden. Du får lära dig om de olika anställningsformerna i LAS och vilka regler som styr uppsägning på grund av personliga skäl, uppsägning på grund av arbetsbrist samt avskedande. Du får lära dig hur du ska tänka för att kunna avgöra om det är saklig grund för uppsägning eller inte, samt veta hur du kan hantera besvärliga situationer. Eftersom det finns massor med olika typer av underrättelser, varsel och besked, m.m. inom arbetsrätten får du även en beskrivning av i vilka situationer de ska användas. Utbildningen innehåller även mycket information om andra regler i LAS och hur de fungerar.

Publicerad: 2021-06-18

 

Om du genomför den här kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Arbetsrätt - Fem centrala lagar:

https://diplomautbildning.se/utbildning/arbetsratt-fem-centrala-lagar

Innehåll

  • Olika anställningsformer som finns i anställningsskyddslagen LAS
  • Genomgång av de olika uppsägningsgrunderna, uppsägning på grund av personliga skäl och uppsägning på grund av arbetsbrist
  • Vad innebär arbetsbrist och vad innebär personliga skäl? När är det saklig grund för uppsägning?
  • Genomgång av hur sanktionsreglerna ser ut. Vad riskerar en arbetsgivare vid en felaktig uppsägning?

Delmoment

1. LAS - Anställningsformer del 1Prova!

I delmomentet går Göran igenom anställningsformer. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

2. LAS - Anställningsformer del 2

I delmomentet fortsätter Göran att gå igenom anställningsformer.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

3. LAS - Anställningsformer del 3

I delmomentet går Göran igenom ytterligare aspekter kring anställningsformer.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

4. LAS - Anställningsformer del 4

I delmomentet tar Göran upp vissa regler om information som arbetsgivare är skyldiga att ge arbetstagarna.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

5. LAS - Personliga skäl del 1 - Saklig grund

I delmomentet berör Göran personliga skäl och saklig grund för uppsägning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

6. LAS - Personliga skäl del 2 - Tolkning

I delmomentet går Göran igenom hur reglerna ska tolkas.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

7. LAS - Personliga skäl del 3 - Bedöma saklig grund

I delmomentet förklarar Göran hur du bedömer saklig grund för uppsägning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

8. LAS - Personliga skäl del 4 - Bedöma saklig grund

I delmomentet går Göran igenom ytterligare aspekter kring saklig grund.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

9. LAS - Personliga skäl del 5 - Arbetsdomstolens termometer

I delmomentet tar Göran upp Arbetsdomstolen.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

10. LAS - Arbetsbrist del 1

I delmomentet går Göran igenom uppsägning på grund av arbetsbrist.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

11. LAS - Arbetsbrist del 2 - Omplaceringsskyldighet

I delmomentet fortsätter Göran att beröra uppsägning på grund av arbetsbrist och tar upp omplaceringsskyldigheten.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

12. LAS - Arbetsbrist del 3 - Turordningen vid arbetsbrist

I delmomentet går Göran igenom turordningen vid arbetsbrist.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

13. LAS - Arbetsbrist del 4 - Varsel till AF

I delmomentet tar Göran upp varsel till AF.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

14. LAS - Sanktioner del 1 - Introduktion

I delmomentet ger Göran en introduktion till området sanktioner.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

15. LAS - Sanktioner del 2 - Allmänt skadestånd

I delmomentet berör Göran skadestånd.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

16. LAS - Sanktioner del 3 - Sanktioner vid felaktiga uppsägningar

I delmomentet tar Göran upp sanktioner vid felaktiga uppsägningar.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

17. LAS - Företrädesrätt

I delmomentet förklarar Göran hur företrädesrätten fungerar.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

18. LAS - Ålderspensionärer + SLUTPROV LAS

I det här delmomentet genomför du slutprov för samtliga delmoment i "LAS - Lagen om anställningsskydd".

I delmomentet går Göran igenom reglerna som gäller för ålderspensionärer. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF om LAS.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 57 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen LAS - Lagen om anställningsskydd och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen LAS - Lagen om anställningsskydd måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
LAS - Lagen om anställningsskydd 923 1 1695 Lägg i varukorg

Kontakt