LEAN - Grundkurs

LEAN - Grundkurs

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling | 4 timmar och 48 minuter

Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig de viktigaste begreppen och principerna i Lean med vår grundkurs online. Få en bättre förståelse för ditt arbete och bli mer effektiv. Börja redan idag.

I den här grundkursen får du lära dig vad begreppet LEAN innebär och hur det kan användas som ett effektivt verktyg inom flera branscher för att ta tillvara på resurser.

Utbildningen vänder sig både till ledare och medarbetare som behöver bli insatta i arbetet med LEAN.

 Utbildningen ingår i ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden som en del av Europeiska unionens hantering av covid-19-pandemin

Relevanta nyckelord:Processförbättring, Arbetsflöden, Effektivitet, Verktyg, Standardisering, Kvalitet, Flödesanalys, Slöseri

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Ursprung till LEAN
  • Grundprinciper inom LEAN
  • Värdeflödesanalys och värdeskapande för kunden
  • Processorientering
  • Kan-Ban
  • Kaizen
  • SMED
  • 5S - de fem stegen

Delmoment

1. Introduktion till kursen LEAN - Grundkurs

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg. Han ger även ett exempel på hur Volvo arbetat med förbättringsarbete.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 48 minuter)

2. LEAN:s ursprung

I delmomentet går Ronny igenom det historiska ursprunget till LEAN.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 48 minuter)

3. Vad LEAN är

I delmomentet förklarar Ronny några viktiga grundprinciper inom LEAN.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 48 minuter)

4. KundfokusProva!

I delmomentet går Ronny in på kundfokus och värdeskapande för kunden.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 48 minuter)

5. Värdeflödesanalys

I delmomentet förklarar Ronny hur du arbetar med värdeflödesanalys.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 26 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 48 minuter)

6. Ledtider

I delmomentet förklarar Ronny begreppet ledtider och hur de kan förkortas och effektiviseras.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 48 minuter)

7. Förbrukningsstyrd produktion

I delmomentet berör Ronny förbrukningsstyrd produktion.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 48 minuter)

8. Kan-Ban

I delmomentet förklarar Ronny vad begreppet Kan-Ban innebär.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 48 minuter)

9. Partistorlekar

I delmomentet går Ronny igenom för- och nackdelar med olika partistorlekar.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 23 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 48 minuter)

10. Faktabaserade beslut

I delmomentet berör Ronny beslutsfattande och orsaker till beslut.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 48 minuter)

11. Kaizen

I delmomentet förklarar Ronny begreppet Kaizen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 48 minuter)

12. SMED

I delmomentet går Ronny igenom SMED.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 48 minuter)

13. Processorientering

I delmomentet förklarar Ronny hur processorientering går till.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 24 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 48 minuter)

14. Rätt från början

I delmomentet förklarar Ronny hur hela processen påverkas steg för steg.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 48 minuter)

15. Olika nivåer på kvalitetsarbete

I delmomentet går Ronny igenom olika nivåer av kvalitetsarbete.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 48 minuter)

16. Standardisering

I delmomentet tar Ronny upp standardisering.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 48 minuter)

17. 5S

I delmomentet förklarar Ronny de fem stegen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 22 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 48 minuter)

18. Stöttande ledning och engagerade medarbetare

I det avslutande delmomentet går Ronny igenom vikten av en stöttande ledning och engagerade medarbetare.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 48 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen LEAN - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen LEAN - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
LEAN - Grundkurs 324 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt