Ledarskap - Grundkurs

Ledarskap - Grundkurs

Ledarskap | 1 timme och 48 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig grundläggande tekniker och strategier för ledarskap med vår grundkurs online. Förbättra dina ledarskapsfärdigheter och bli en eftertraktad ledare idag.

Utbildningen vänder sig till chefer som vill ha vägledning för att utveckla sitt ledarskap. Genom självinsikt och ökad förståelse för gruppdynamiska processer, situationsanpassade ledarskapsstilar, personlighetstypsanpassad kommunikation och målstyrning kan du förbättra ditt ledarskap och lära dig att engagera dina medarbetare.

Det finns även en fördjupningskurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper.

Relevanta nyckelord:Kommunikation, Motivation, Konflikthantering, Gruppdynamik, Självkännedom, Feedback, Ledarskapsstilar, Beslutsfattande

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Förutsättningar för ett bra ledarskap
  • Utveckling av ledare, medarbetare och verksamhet
  • Kommunikation anpassad till personlighetstyper
  • Situationsanpassade ledarskapsstilar
  • Kommunikationens betydelse för ledarskapet
  • Grunder i gruppdynamik
  • Värderingar i verksamheten
  • Coachning, feedback och målsättning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Ledarskap - Grundkurs

Utbildare Anders Lindh presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

1. Block 1 - Vad är ledarskap, egentligen? Del 1

I delmomentet berör Anders olika ledarskapsmodeller.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

2. Block 1 - Vad är ledarskap, egentligen? Del 2

I delmomentet tar Anders upp förutsättningarna för ett bra ledarskap.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

3. Block 1 - Vad är ledarskap, egentligen? Del 3

I delmomentet tar Anders upp ledarskap och utveckling.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

4. Block 2 - Personlig utveckling och ledarstilar del 1

I delmomentet förklarar Anders fälten i Joharifönstret.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

5. Block 2 - Personlig utveckling och ledarstilar del 2

I delmomentet berör Anders självkännedom, ansvar och personlighetstester.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

6. Block 2 - Personlig utveckling och ledarstilar del 3

I delmomentet förklarar Anders situationsanpassade ledarskapsstilar.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

7. Block 3 - Kommunikation del 1Prova!

I delmomentet går Anders igenom den avgörande faktorn för ditt ledarskap och delar med sig av tips avseende feedback.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

8. Block 3 - Kommunikation del 2

I delmomentet berör Anders medarbetarnas livskvalitet och hur du genomför svåra samtal.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

9. Block 4 - Gruppdynamik och värderingar del 1

I delmomentet går Anders igenom grunderna kring gruppdynamik.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

10. Block 4 - Gruppdynamik och värderingar del 2

I delmomentet berör Anders FIRO-modellen.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

11. Block 4 - Gruppdynamik och värderingar del 3

I delmomentet tar Anders upp värdegrundsarbete.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

12. Block 4 - Gruppdynamik och värderingar del 4

I delmomentet går Anders in på hur spelregler är kopplade till värderingar inom organisationen.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

13. Block 5 - Coachning och målstyrning del 1

I det här delmomentet tar Anders upp hur du som ledare coachar dina medarbetare.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

14. Block 5 - Coachning och målstyrning del 2

I delmomentet fördjupar sig Anders i GROWW-modellen.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

15. Block 5 - Coachning och målstyrning del 3

I delmomentet tar Anders upp målstyrning.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

16. Block 6 - Anders bästa tips och summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av sina bästa tips.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ledarskap - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ledarskap - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ledarskap - Grundkurs 221 1 2805 Lägg i varukorg

Kontakt