Liftutbildning - Teori

Liftutbildning - Teori

Arbetsmiljö och säkerhet | 57 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om liftar och hur de fungerar med vår grundläggande liftutbildning - teori. Förbättra dina kunskaper och säkerhet med vår online-utbildning.

Detta är en grundläggande teoretisk utbildning i mobila arbetsplattformar/liftar. Utbildningen går igenom de teoretiska delarna av hur du på ett säkert sätt framför och använder dig av liftar.

Denna utbildning är enbart teoretisk och ger ett diplom men inget utbildningsbevis. Det krävs att du även genomgår praktiska moment tillsammans med instruktör för att erhålla utbildningsbevis. Om du eller din arbetsgivare inte redan bokat in dig för praktisk genomgång är du välkommen att kontakta Svensk Höjdsäkerhet.

Svensk Höjdsäkerhet tackar Liftexperten för tillhandahållet bild- och videomaterial.

Relevanta nyckelord:Arbetsmiljö, Säkerhet, Lagar och regler, Utrustning, Riskbedömning, Kontrollbesiktning, Personlig skyddsutrustning, Belastningsergonomi

Uppdaterad/Granskad: 2024-06-13

Innehåll

  • Maskintyper
  • Liftens uppbyggnad
  • Kontroll och besiktning av liftar
  • Arbetssätt och handhavande
  • Säkerhetsfrågor
  • Arbetsmiljölagstiftning

Delmoment

0. Introduktion

Utbildare Marcus Björn presenterar kursens innehåll, upplägg och syfte.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

1. MaskintyperProva!

I delmomentet förklarar Marcus hur olika liftar skiljer sig åt.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

2. Liftens uppbyggnad

I delmomentet går Marcus igenom liftens uppbyggnad.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

3. Kontroll och besiktning

I delmomentet visar Marcus hur du genomför kontroller och besiktningar av liftar.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

4. Arbetssätt och handhavande

I delmomentet tar Marcus upp riskanalys och arbetsmiljöplan.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

5. Säkerhet

I delmomentet går Marcus in på säkerhetsaspekter.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

6. Lagar och arbetsmiljö

I delmomentet går Marcus igenom lagar avseende arbetsmiljön.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

7. Sammanfattning och slutprov

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och du får genomföra ett slutprov.

Utbildare: Marcus Björn
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Liftutbildning - Teori och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Liftutbildning - Teori måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Liftutbildning - Teori 695 1 1725 Lägg i varukorg

Kontakt