Lyckas med distansundervisningen

Lyckas med distansundervisningen

Data och IT | Skola och pedagogik | 1 timme och 13 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få en bättre upplevelse med distansundervisning med vår online utbildning.

Samhället blir alltmer digitaliserat och sammankopplat. Digitaliseringens genomslagskraft påverkar människors sätt att få tillgång till tjänster, hur de lever, arbetar och gör sina röster hörda och hur de bidrar till samhället. Behovet av distansundervisning har växt.

För att distansundervisning ska fungera riktigt bra krävs viss planering, som du får lära dig i den här utbildningen. Utbildningen berör bland annat kursdesign, feedback via video, vikten av social närvaro, tydlighet och skärminspelning.

Relevanta nyckelord:Pedagogik, Onlineundervisning, Digitala verktyg, Interaktivitet, Bedömning, Flexibilitet, Kommunikation, Feedback

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Din roll som pedagog
  • Analysera, planera, implementera och utvärdera
  • Tre misstag som kan undvikas
  • Tydlig kommunikation och struktur
  • Personlig feedback via video
  • Skärminspelning
  • Filma och redigera
  • Hantera fusk
  • Social närvaro
  • Exempelfilmer

Delmoment

0. Introduktion till kursen Lyckas med distansundervisningen

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

1. Den viktigaste personen är du

I delmomentet förklarar Peter varför du är den viktigaste personen i det här sammanhanget.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

2. Analysera, planera, implementera och utvärdera

I delmomentet förklarar Peter syftet med att analysera, planera, implementera och utvärdera.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

3. Tre misstag som du kan undvika

I delmomentet tar Peter upp tre misstag som du kan undvika.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

4. TydlighetProva!

I delmomentet visar Peter hur du skapar tydlig kommunikation och struktur.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

5. Gör feedback mer personlig med video

I delmomentet visar Peter hur du kan göra feedback mer personlig med video.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

6. Exempelfilm - Feedback via personfilmning

I delmomentet får du se en exempelfilm hur du kan göra en feedbackvideo.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

7. Exempelfilm - Feedback via skärminspelning

I delmomentet får du se en exempelfilm hur du kan göra en feedbackvideo.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

8. Skärminspelning - Visa, förklara och gör det mer personligt

I delmomentet visar Peter hur du kan använda dig av skärminspelning.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

9. Så enkelt filmar du dig själv i Windows

I delmomentet visar Peter hur du kan filma dig själv i Windows.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

10. Open Shot - Så kan du redigera film

I delmomentet visar Peter hur du kan redigera film.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

11. Hantera fusk

I delmomentet visar Peter hur du kan hantera fusk.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

12. Exempelfilm - Information till eleverna vad fusk är

I delmomentet får du se en exempelfilm med information om fusk.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

13. Var socialt närvarande

I delmomentet visar Peter hur du är socialt närvarande.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

14. Exempelfilm - Skapa rutiner i ditt pluggande

I delmomentet får du se en exempelfilm om rutiner i pluggandet.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

15. Exempelfilm - Påskhälsning från IT-läraren

I delmomentet får du se en exempelfilm med en påskhälsning från Peter.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

16. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 13 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Lyckas med distansundervisningen och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Lyckas med distansundervisningen måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Lyckas med distansundervisningen 839 1 1505 Lägg i varukorg

Kontakt