Medicin - Farmakologi

Medicin - Farmakologi

Vård och omsorg | Äldreomsorg | 55 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om läkemedel och deras effekter på kroppen med vår utbildning i farmakologi inom medicin. Utbilda dig online redan idag.

Utbildningen erbjuder kompetensförhöjning för studerande på Vård- och omsorgsprogrammet samt för vårdpersonal avseende farmakologi. I utbildningen förklaras hur läkemedel benämns, verkar, delegeras, doseras och administreras.

Relevanta nyckelord:Läkemedel, Dosering, Biverkningar, Verkningsmekanismer, Farmakokinetik, Farmakodynamik, Interaktioner, Missbruk

Publicerad: 2020-03-06

Innehåll

 • Läkemedelsbegrepp
 • Vem ansvarar för läkemedelsutdelning?
 • Delegering
 • Farmakodynamik
 • Dosering
 • Hur välja administreringsform?
 • Oral administrering
 • Rektal administrering
 • Injektioner och inhalationer
 • Vaginal administrering
 • Läkemedel som ges i näsa, ögon eller öron
 • Läkemedel som ges på huden
 • Receptfria läkemedel
 • Speciell farmakologi

Delmoment

0. Introduktion till kursen Medicin - Farmakologi - Grundkurs

Utbildare Ulla Lundström presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

1. En introduktion till farmakologi

I delmomentet introducerar Ulla läran om läkemedel.

Utbildare: Ulla Lundström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

2. Läkemedelsbegrepp

I delmomentet går Ulla igenom läkemedelsbegrepp.

Utbildare: Ulla Lundström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

3. Vem ansvarar för läkemedelsutdelning?

I delmomentet tar Ulla upp ansvar för läkemedelsutdelning.

Utbildare: Ulla Lundström
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

4. Delegering

I delmomentet går Ulla in på delegering.

Utbildare: Ulla Lundström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

5. FarmakodynamikProva!

I delmomentet förklarar Ulla hur olika verkningssätt fungerar.

Utbildare: Ulla Lundström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

6. Dosering

I delmomentet tar Ulla upp dosering av läkemedel.

Utbildare: Ulla Lundström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

7. Hur välja administreringsform?

I delmomentet förklarar Ulla hur administreringsform väljs.

Utbildare: Ulla Lundström
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

8. Oral administrering del 1

I delmomentet tar Ulla upp oral administrering.

Utbildare: Ulla Lundström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

9. Oral administrering del 2

I delmomentet tar Ulla upp oral administrering.

Utbildare: Ulla Lundström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

10. Rektal administrering

I delmomentet tar Ulla upp rektal administrering.

Utbildare: Ulla Lundström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

11. Injektioner och inhalationer

I delmomentet går Ulla in på injektioner och inhalationer.

Utbildare: Ulla Lundström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

12. Vaginal administrering

I delmomentet tar Ulla upp vaginal administrering.

Utbildare: Ulla Lundström
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

13. Läkemedel som ges i näsa, ögon eller öron

I delmomentet berör Ulla läkemedel som ges i näsa, ögon eller öron.

Utbildare: Ulla Lundström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

14. Läkemedel som ges på huden

I delmomentet berör Ulla läkemedel som ges på huden.

Utbildare: Ulla Lundström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

15. Receptfria läkemedel

I delmomentet tar Ulla upp receptfria läkemedel.

Utbildare: Ulla Lundström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

16. Speciell farmakologi

I det avslutande delmomentet går Ulla igenom speciell farmakologi.

Utbildare: Ulla Lundström
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Medicin - Farmakologi och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Medicin - Farmakologi måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Medicin - Farmakologi 797 1 1400 Lägg i varukorg

Kontakt