Microsoft Project - Microsoft 365

Microsoft Project - Microsoft 365

Data och IT | 57 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här grundkursen av Microsoft Project får du lära dig hur du bygger upp ett projekt med aktiviteter, tidsbestämmer projektet och tilldelar resurser till de olika aktiviteterna. Dessutom får du ta del av hur projektet kan följas upp. Målet är att du efter avslutad kurs kommer vara insatt i grunderna för att starta ett projekt. Kursen utgår ifrån Project för Microsoft 365 skrivbordsversion, men det går lika bra om du har Project 2019.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller licens till programvaran. Du behöver ha Microsoft Project installerat på din dator.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Publicerad: 2021-05-27

Uppdaterad/Granskad: 2022-01-31

Innehåll

  • Skapa aktiviteter
  • Sammanfattningsaktiviteter och länkningar
  • Hur aktiviteter och hela projektet kan flyttas över tid
  • Tilldela resurser och bestämma kostnader
  • Skapa enkla och snygga rapporter

Delmoment

0. Introduktion till kursen Microsoft Project

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

1. Vad är poängen med Microsoft Project?

I delmomentet förklarar Peter poängen med Microsoft Project.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

2. Skapa och spara ett projektProva!

I delmomentet visar Peter hur du skapar och sparar ett projekt.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

3. Basinställningar

I delmomentet går Peter igenom basinställningar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

4. Ändra arbetstid

I delmomentet visar Peter hur du justerar arbetstiden.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

5. Programfönstret och projektfönstret

I delmomentet visar Peter program- och projektfönstren.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

6. Skapa aktiviteter

I delmomentet går Peter igenom hur du skapar aktiviteter.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

7. Skapa sammanfattningsaktiviteter och sätta varaktighet

I delmomentet går Peter igenom hur du skapar sammanfattningsaktiviteter och sätter varaktighet.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

8. Ändra aktivitetsinformation och gör aktivitetsanteckningar

I delmomentet visar Peter hur du ändrar aktivitetsinformation och gör aktivitetsanteckningar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

9. Skapa samband mellan aktiviteter med länkning

I delmomentet visar Peter hur du skapar samband mellan aktiviteter med länkning.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

10. Flytta aktiviteter och flytta hela projektets startdatum

I delmomentet går Peter igenom hur du flyttar aktiviteter och projektets startdatum.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

11. Skapa och tilldela resurser

I delmomentet visar Peter hur du skapar och tilldelar resurser.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

12. Kostnader för projektet

I delmomentet tar Peter upp kostnader för projektet.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

13. Följ upp ditt projekt

I delmomentet visar Peter hur du följer upp ditt projekt.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

14. Skapa rapport

I delmomentet tar Peter upp hur du skapar rapport.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

15. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Microsoft Project - Microsoft 365 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Microsoft Project - Microsoft 365 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Microsoft Project - Microsoft 365 922 1 1295 Lägg i varukorg

Kontakt