Offentlig verksamhet - Att bemöta personer med ett rättshaveristiskt beteende

Offentlig verksamhet - Att bemöta personer med ett rättshaveristiskt beteende

Offentlig sektor | 54 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig strategier för att bemöta personer med rättshaveristiskt beteende i offentlig verksamhet med vår utbildning online. Få verktyg för en effektiv hantering.

Att bemöta personer med rättshaveristiskt beteende är en ständigt aktuell utmaning för många offentliganställda samt förtroendevalda. I utbildningen förklaras begreppet rättshaverist, det visas exempel på rättshaveristiskt beteende samt ges konkreta råd om bemötande.

Utbildningen innehåller även lästips för fördjupning samt en sammanfattning av råden.

Relevanta nyckelord: Konflikthantering, Rättshaveri, Psykologisk kompetens, Kommunikationsteknik, Empati, Diplomati, Retorik, Bemötande

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Vad betyder begreppet rättshaverist?
  • Hur känner du igen ett rättshaveristiskt beteende?
  • Vilka förvaltningsprinciper är viktiga att hålla sig till som tjänsteman?
  • Hur kan du på bästa sätt bemöta en person med rättshaveristiskt beteende?
  • Fördjupande läsning om rättshaverister

Delmoment

0. Introduktion till kursen Offentlig verksamhet - Att bemöta personer med ett rättshaveristiskt beteende

Utbildare Johnny Gylling presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

1. Begreppet rättshaverist

I delmomentet förklarar Johnny begreppet rättshaverist.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

2. ExempelProva!

I delmomentet ger Johnny exempel på rättshaveristiskt beteende.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

3. Förvaltningsprinciper

I delmomentet tar Johnny upp förvaltningsprinciper.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

4. Bemötande - Lugnt och sakligt

I delmomentet delar Johnny med sig av råd avseende bemötande.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

5. Bemötande - Argumentera aldrig

I delmomentet förklarar Johnny varför du aldrig bör argumentera med en person med rättshaveristiskt beteende.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

6. Bemötande - Försiktigt med sociala medier

I delmomentet manar Johnny till försiktighet med sociala medier.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

7. Bemötande - Var beredd på inspelning - Dokumentera själv

I delmomentet varnar Johnny för att personen med rättshaveristiskt beteende kan komma att spela in samtal med dig och att du själv bör dokumentera er kommunikation.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

8. Bemötande - Våga avsluta ett samtal

I delmomentet uppmanar Johnny dig att våga avsluta ett samtal med personen med rättshaveristiskt beteende.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

9. Bemötande - Anmäl alltid hot eller förtal

I delmomentet uppmanar Johnny dig att anmäla hot och förtal.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 54 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Offentlig verksamhet - Att bemöta personer med ett rättshaveristiskt beteende och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Offentlig verksamhet - Att bemöta personer med ett rättshaveristiskt beteende måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Offentlig verksamhet - Att bemöta personer med ett rättshaveristiskt beteende 947 1 1830 Lägg i varukorg

Kontakt