Personal - från en kostnad till en intäktsdrivande faktor

Personal - från en kostnad till en intäktsdrivande faktor

Ekonomi | HR och personal | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 11 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig hur du kan omvandla din personal från en kostnad till en inkomstkälla genom utbildning online. Påbörja din resa redan idag.

Har du tänkt på att i den ekonomiska rapporten redovisas personal under kostnader och maskiner som investering. Är inte det lite märkligt? Personal har vi ju i företaget för att de på olika sätt ska bidra till affären och utvecklingen, inte för att utgöra en kostnad. Varför är det då fortfarande så många som ser och upplever personalen som en kostnad? Och hur gör vi för att förflytta både personalen och attityderna till den intäktsdrivande sidan?

Den här utbildningen handlar om affärsutveckling genom humankapitalet. Hur vi skapar engagemang och vilja att bidra till företagets framgång. Hur mycket pengar kan vi egentligen tjäna på att investera i vår personal?

Utbildningen passar alla som arbetar med ledarskap och personalfrågor samt ekonomi. Som ekonomichef har du ofta stort fokus på kostnader. Här får du redskap som hjälper dig och organisationen att öka intäkterna och minska det dolda svinnet.

Relevanta nyckelord: Personalstrategi, Kompetensutveckling, Rekrytering, Mångfald, Arbetsmiljö, Ledarskap, Arbetsrätt, Lönepolitik

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Vad menar vi när vi pratar om företagets affär och hur påverkar den hela produktionskedjan?
  • Utveckling - den vi kan påverka och den som vi måste anpassa oss till
  • Hur påverkar kostnadsfokus personalens engagemang och arbetsglädje?
  • Intäktsfokus - ett roligare och smartare sätt att jobba
  • Det dolda svinnet - personal som kommer för sent, som gör fel, som sprider dålig energi, m.m. Pengar som lätt sipprar ut och sänker vinstmarginalerna. Vad innebär det i kostnader rent konkret?
  • Intäktsdrivande personal och nyckeln att skapa naturligt engagemang. Vi räknar på vad även små förändringar kan innebära i ökad vinst
  • Hur fungerar det mänskliga engagemanget? Kunskapsgenomgång av de grundläggande mänskliga behoven och drivkrafterna
  • Hur engagerade är världens medarbetare? Fakta från stor undersökning
  • Reflektionsfrågor, praktiska tips och övningar som du kan jobba med både under utbildningen och efteråt i din vardag. Allt för att du ska kunna omvandla utbildningens kunskap till konkret utveckling i ditt företags ekonomiska redovisning. En trevligare arbetsmiljö får du på köpet!

Delmoment

0. Introduktion till kursen Personal - från en kostnad till en intäktsdrivande faktor

Utbildare Elise Slotte presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

1. Kapitel 1 - Affärsutveckling - ett brett begrepp

I delmomentet går Elise igenom det första kapitlet om affärsutveckling och förklarar begreppen affärsutveckling och affären, som förekommer i resten av utbildningen.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

2. Kapitel 1 - Utvecklingen

I delmomentet berör Elise företagsutveckling, hur det påverkar människorna och vilket svinn som kan drabba företaget.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

3. Kapitel 1 - Affärsutveckling - Övning

I delmomentet delar Elise med sig av en övning om affärsutveckling. Under extramaterial finner du alla övningsuppgifter.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

4. Kapitel 2 - Personalen

I delmomentet går Elise igenom det andra kapitlet och tar upp exempel rörande personalen.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

5. Kapitel 2 - Svinnet

I delmomentet tar Elise upp det största svinnet avseende personalen.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

6. Kapitel 2 - Svinnet - Exempel

I delmomentet ger Elise ett exempel rörande svinnet.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

7. Kapitel 2 - Svinnet - Övning

I delmomentet delar Elise med sig av en övning om svinnet.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

8. Kapitel 2 - Intäktsdrivande personal

I delmomentet tar Elise upp intäktsdrivande personal.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

9. Kapitel 2 - Intäktsdrivande arbetssätt - Övning

I delmomentet delar Elise med sig av en övning om intäktsdrivande faktorer.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

10. Kapitel 2 - Anställdas engagemang i världenProva!

I delmomentet berör Elise anställdas engagemang i världen.

 

Länk till Gallups undersökning State of global workplace: 

https://www.gallup.com/workplace/257552/state-global-workplace-2017.aspx

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

11. Kapitel 2 - Personalutvecklingen

I delmomentet tar Elise upp personalutvecklingen.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

12. Kapitel 3 - Engagemangets grunder

I delmomentet går Elise igenom det tredje kapitlet och tar upp engagemangets grunder och de mänskliga behoven.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

13. Kapitel 3 - Dina grundläggande behov - Övning

I delmomentet delar Elise med sig av en övning om de grundläggande mänskliga behoven.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

14. Kapitel 3 - Personliga drivkrafter

I delmomentet berör Elise personliga drivkrafter.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

15. Kapitel 3 - Delaktighet och transparens

I delmomentet berör Elise delaktighet och transparens.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

16. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. Under extramaterial finner du extraövningar och praktiska tips.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Personal - från en kostnad till en intäktsdrivande faktor och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Personal - från en kostnad till en intäktsdrivande faktor måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Personal - från en kostnad till en intäktsdrivande faktor 883 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt