Personlig effektivitet och stresshantering i praktiken

Personlig effektivitet och stresshantering i praktiken

HR och personal | Personlig utveckling | 1 timme och 22 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din hantering av stress i praktiken med vår utbildning online. Lär dig bli mer effektiv samtidigt som du har kul på denna resa.

Stresshantering med mental ergonomi är en utbildning som möjliggör att du går från orkeslös till pigg, alert och engagerad på kort tid. Utbildningen är faktabaserad och lär dig hur hjärnan fungerar utifrån flertalet perspektiv som påverkar stress, hälsa och prestationsförmåga.

Utbildningen berör arbetsminnets funktion, hur hjärnan påverkas av olika typer av stimuli samt hur hjärnan hanterar förändringar. Genom att ta del av utbildningen får du lära dig hur du kan anpassa och förbättra dina arbetsmetoder så att hjärnan belastas mindre samtidigt som du ökar din produktivitet och ditt välmående. Det är alltid viktigt och inte minst i tider av mycket hemarbete då kloka strategier för minskad stressrespons kan underlätta enormt.

Relevanta nyckelord: Tidsstyrning, Stresshantering, Arbetsmiljö, Sömnvanor, Hälsosamma levnadsvanor, Prioritering, Arbetsglädje, Återhämtning

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Vad händer i hjärnan vid förändring?
  • Hur du kan skapa en fokuserad, motiverad hjärna
  • Hur hjärnan fungerar kring stress och prestation
  • Hur arbetsminnet får bästa möjliga förutsättningar
  • Verktyg och övningar för att förbättra prestation och minska stress
  • Hur vardagliga situationer tolkas av hjärnan
  • ASSAR-modellen (am. SCARF-modellen)
  • Sociala behov och dess inverkan på välbefinnandet
  • Råd för att få en presterande hjärna i balans
  • Övningsuppgifter

Delmoment

1. Hjärna, stress och prestationProva!

I det inledande delmomentet ger utbildare Anneli Ekström Godman en grundläggande inblick i hur hjärnan fungerar avseende stress och prestation. Vidare tar hon itu med myter och förklarar hur tankesamhället påverkar hjärna och välbefinnande. Under kursmaterial finner du utbildarens introduktion till mental ergonomi.

Utbildare: Anneli Ekström Godman
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

2. Använd ditt arbetsminne smart

I delmomentet förklarar Anneli hur hjärnans arbetsminne fungerar. Du får tre praktiska verktyg som ger bättre förutsättningar för att arbeta effektivt, hinna med mycket och samtidigt känna mindre stress. Under kursmaterial finner du PFC-modellen.

Utbildare: Anneli Ekström Godman
Längd: 24 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

3. Livshot i vardagen

I delmomentet behandlar Anneli hur olika företeelser i vardagen och i yrkeslivet kan liknas vid livshot i hjärnan. Inom den neurovetenskapliga forskningen har man pekat ut ett antal sociala företeelser som tillsammans och var för sig kan skapa hög stress genom att de drar igång samma fysiska och mentala reaktioner som vid livshot. Under kursmaterial finner du ASSAR-modellen.

Utbildare: Anneli Ekström Godman
Längd: 29 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

4. Hjärnan och dess reaktioner på förändring

I det avslutande delmomentet förklarar Anneli hur hjärnan tolkar och reagerar på olika typer av förändring. Under kursmaterial finner du den mentala hälsotallriken.

Utbildare: Anneli Ekström Godman
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Personlig effektivitet och stresshantering i praktiken och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Personlig effektivitet och stresshantering i praktiken måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Personlig effektivitet och stresshantering i praktiken 164 1 1400 Lägg i varukorg

Kontakt