Politikerskolan - Med resultat och ansvar i fokus

Politikerskolan - Med resultat och ansvar i fokus

Kommunikation | Offentlig sektor | 59 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig viktiga färdigheter för att bli en framgångsrik politiker med vår utbildning online. Påbörja din resa redan idag.

Hur skapas ett bra samtalsklimat mellan förtroendevalda politiker respektive mellan förtroendevalda och tjänstepersoner? Ett samtalsklimat som gör att allas funderingar kommer fram och att det politiska arbetet känns meningsfullt för samtliga parter.

Den här utbildningen vänder sig i första hand till nya och gamla förtroendevalda och till personer som arbetar i politikens närhet. Den kan även passa andra som är intresserade av samhälle och politik.

I utbildningen får du veta hur konflikter skapas och förhindras, och vad du och dina kollegor kan göra för att inte dras med i onödiga konflikter. Du får tips av två erfarna politiker och kunskap om de formella regler som styr politiken lokalt och nationellt. Regler som, om de följs, bidrar till ett respektfullt och demokratiskt samtal.

Relevanta nyckelord: Politiskt ledarskap, Politisk beslutsfattande, Offentlig förvaltning, Politisk kommunikation, Demokrati och medborgarskap, Valprocesser och valresultat, Politiskt ansvar, Politiskt samarbete

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Konkurrenter och kollegor
  • Samarbete
  • Självständiga förvaltningar
  • Dramatriangeln
  • Bemöt de bästa argumenten
  • Budskapet är viktigare än budbäraren

Delmoment

0. Introduktion till kursen Politikerskolan - Med resultat och ansvar i fokus

Utbildarna Sverker Wadstein och Lars Stjernkvist presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

1. Konkurrenter och kollegor

I delmomentet förklarar Lars att alla politiker är både konkurrenter och kollegor.

Utbildare: Lars Stjernkvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

2. Samarbete

I delmomentet betonar Sverker och Lars vikten av tillit, samarbete och personliga relationer.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

3. Självständiga förvaltningarProva!

I delmomentet förklarar Sverker skillnaden mellan tjänstemän och politiker. Lars betonar hur viktigt det är att ha tillgång till självständiga förvaltningar.

Utbildare: Lars Stjernkvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

4. Dramatriangeln

I delmomentet går Sverker igenom Dramatriangeln och Lars reflekterar över hur det speglar den politiska världen.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

5. Bemöt de bästa argumenten

I delmomentet förklarar Lars vikten av att bemöta dina motståndares bästa argument.

Utbildare: Lars Stjernkvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

6. Budskapet är viktigare än budbäraren

I delmomentet belyser Sverker och Lars att budskapet är viktigare än budbäraren.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

7. Det finns gränser

I delmomentet poängterar Lars och Sverker att du behöver vara tydlig med var gränsen för anständigt uppförande går.

Utbildare: Lars Stjernkvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

8. Gladast vinner

I delmomentet betonar Lars och Sverker vikten av att vara på gott humör inom politiken och att hålla hoppet vid liv.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

9. Slutord och reflektionsfrågor

I det avslutande delmomentet delar utbildarna med sig av författaren Amos Oz visdomsord. Under kursmaterial finner du frågor att ladda ner och reflektera över. Diskutera dem gärna i grupp.

Utbildare: Lars Stjernkvist
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Politikerskolan - Med resultat och ansvar i fokus och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Politikerskolan - Med resultat och ansvar i fokus måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Politikerskolan - Med resultat och ansvar i fokus 1025 1 2805 Lägg i varukorg

Kontakt