Produktionsekonomi

Produktionsekonomi

Ekonomi | Produktion och logistik | 1 timme och 10 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få en komplett förståelse för produktionsekonomi med vår utbildning online. Påbörja din resa redan idag.

I utbildningen får du grundläggande kunskaper i kalkylering och hur olika kalkyleringsmetoder ligger till grund för beslut.

Alla resurser som ett företag förfogar över är begränsade och varje beslut kan ge positiva eller negativa följdverkningar, som kan leda till att företaget antingen tjänar mer pengar, kan investera i nya maskiner och anställa fler medarbetare eller att företaget förlorar pengar vilket medför att medarbetare måste sluta.

Genom att använda kalkylering kan företagare öka sina insikter om vilka konsekvenser som besluten kan få och utifrån det fatta kloka beslut.

Relevanta nyckelord: Produktionsplanering, Produktionsstyrning, Produktionseffektivitet, Produktionsteknik, Lean production, Kvalitetsstyrning, Produktionsledarskap, Produktionslayout

Uppdaterad/Granskad: 2024-06-13

 

Innehåll

  • Fasta och rörliga kostnader
  • Självkostnadskalkylering
  • Bidragskalkylering

Delmoment

1. Introduktion till kursen Produktionsekonomi

Utbildare Fredrik Fjellstedt presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Fredrik Fjellstedt
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

2. Nyckelbegrepp

I delmomentet går Fredrik igenom nyckelbegrepp.

Utbildare: Fredrik Fjellstedt
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

3. Fasta och rörliga kostnader

I delmomentet tar Fredrik upp fasta och rörliga kostnader.

Utbildare: Fredrik Fjellstedt
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

4. Självkostnadskalkylering - kalkyltrappan

I delmomentet går Fredrik igenom självkostnadskalkylering och kalkyltrappan.

Utbildare: Fredrik Fjellstedt
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

5. Självkostnadskalkylering - påläggsbas

I delmomentet går Fredrik igenom självkostnadskalkylering och påläggsbas.

Utbildare: Fredrik Fjellstedt
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

6. Självkostnadskalkylering - självkostnad

I delmomentet går Fredrik igenom självkostnadskalkylering och självkostnad.

Utbildare: Fredrik Fjellstedt
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

7. BidragskalkyleringProva!

I delmomentet tar Fredrik upp bidragskalkylering.

Utbildare: Fredrik Fjellstedt
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

8. Bidragskalkylering - beslutsunderlag

I delmomentet tar Fredrik upp bidragskalkylering och beslutsunderlag.

Utbildare: Fredrik Fjellstedt
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

9. Bidragskalkylering - ta ett beslut

I delmomentet går Fredrik igenom bidragskalkylering och beslutsfattande.

Utbildare: Fredrik Fjellstedt
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Fredrik Fjellstedt
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Produktionsekonomi och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Produktionsekonomi måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Produktionsekonomi 753 1 1400 Lägg i varukorg

Kontakt