Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering

Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering

Arbetsmiljö och säkerhet | Kommunikation | 59 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en mästare på professionell konflikthantering med vår utbildning online. Lär dig mental förberedelse och aktiv stresshantering.

Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering är en utbildning som lär dig att hantera stress med ett lösningsfokuserat synsätt. Du får lära dig om fysiska, tanke-, känslo- och beteendemässiga stressreaktioner, fyra former av stress och hur du kan reducera stress genom lång- och kortsiktig mental förberedelse samt akut stresshantering.

Utbildningen riktar sig till såväl säkerhetspersonal som medarbetare inom vård och skola och andra som kan tänkas hamna i hotfulla situationer.

Relevanta nyckelord: Stresshantering, Konflikthantering, Mental träning, Avspänning, Självreglering, Psykologiska tekniker, Motivation, Personlig utveckling

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

 • Stresskonen
 • Positiv och negativ stress
 • Fyra former av stress
 • Fyra stressreaktioner
 • Att reducera stress
 • Mental förberedelse på lång och kort sikt
 • Akut stresshantering
 • Anspänning och påverkan på förmågan
 • Copingförmåga
 • Att våga tänka på värsta tänkbara scenario
 • Att göra kunskap till beteende
 • Lösningsfokuserat tankesätt

Delmoment

0. Introduktion till kursen Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och stresshantering

Utbildare Erik Lorinder presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

1. Stress och press

I delmomentet förklarar Erik begreppen stress, press och stresskonen.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

2. Allmänt om stress

I delmomentet går Erik igenom begreppen stresspåslag, positiv och negativ stress, grundspänning och coping.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

3. Fyra former av stress

I delmomentet förklarar Erik de fyra formerna av stress.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

4. StressreaktionerProva!

I delmomentet går Erik igenom fyra stressreaktioner.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

5. Mentala förberedelser på lång sikt

I delmomentet går Erik igenom vad du behöver för att förbereda dig mentalt på lång sikt.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

6. Mentala förberedelser på kort sikt

I delmomentet går Erik igenom vad du behöver för att förbereda dig mentalt på kort sikt.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

7. Akut stresshantering

I delmomentet förklarar Erik STOP-modellen för akut stresshantering.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

8. Värsta tänkbara situation

I delmomentet tar Erik upp vikten av att våga tänka på värsta tänkbara scenario.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Erik kursen. I delmomentet finns även extramaterial tillgängligt.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering 472 1 2265 Lägg i varukorg

Kontakt