SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | 1 timme och 21 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om SAM och systematiskt arbetsmiljöarbete med vår utbildning online. Få en fördel i arbetslivet och bli uppdaterad på lagar och regler. Kom igång med utbildning online.

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete är en utbildning som vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som behöver grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor, fördelning av roller och ansvar samt önskar få tillgång till användbara verktyg och underlag.

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Relevanta nyckelord: Arbetsmiljölagstiftning, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Riskbedömning, Handlingsplan, Arbetsmiljöansvar, Arbetstagares medverkan, Arbetsmiljöpolicy, Kontroll och uppföljning

Uppdaterad/Granskad: 2024-06-10

Innehåll

  • Introduktion till arbete med arbetsmiljöfrågor
  • Lagar och föreskrifter
  • Ansvar och roller
  • Praktiska verktyg för att arbeta med SAM

Delmoment

0. Introduktion till kursen SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildare Malin Burman presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

1. Vad är arbetsmiljö?

I delmomentet reder Malin ut begreppet arbetsmiljö.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

2. Lagar och regler

I delmomentet tar Malin upp vad lagstiftningen föreskriver om arbetsmiljö.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

3. Arbetsmiljölagstiftningen

I delmomentet berör Malin Arbetsmiljölagstiftningen.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

4. Arbetsmiljöverket

I delmomentet behandlar Malin Arbetsmiljöverkets roll.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

5. Illustrationer av Arbetsmiljölagen

I delmomentet visualiserar Malin Arbetsmiljölagen.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

6. Arbetsmiljöverkets föreskrifter

I delmomentet tar Malin upp Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

7. Roller på arbetsplatsen - Arbetsgivarens ansvar

I delmomentet berör Malin roller och ansvarsfördelning på arbetsplatsen.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

8. Roller på arbetsplatsen - Arbetstagarens ansvar

I delmomentet går Malin in på arbetstagarens ansvar.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

9. Roller på arbetsplatsen - Skyddsombudets ansvar

I delmomentet tar Malin upp skyddsombudets ansvar.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

10. Grunderna i SAM

I delmomentet går Malin igenom grunderna i SAM.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

11. Nödvändig dokumentation

I delmomentet förklarar Malin vilken dokumentation som måste göras.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

12. Arbetsmiljöpolicy

I delmomentet berör Malin Arbetsmiljöpolicy.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

13. Rutiner

I delmomentet förklarar Malin vad som gäller avseende skriftliga rutiner.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

14. Skriftliga instruktioner

I delmomentet tar Malin upp vad som gäller avseende skriftliga instruktioner.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

15. Uppgiftsfördelning

I delmomentet berör Malin uppgiftsfördelning.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

16. Kunskaper

I delmomentet lyfter Malin fram vikten av kunskaper.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

17. Praktisk tillämpning

I delmomentet går Malin in på den praktiska tillämpningen.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

18. Undersökning

I delmomentet förklarar Malin hur du genomför en undersökning av arbetsmiljön.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

19. Underlag för undersökning

I delmomentet ger Malin tips på underlag för undersökningen.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

20. Riskbedömning

I delmomentet förklarar Malin hur du genomför en riskbedömning.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

21. Riskmatris

I delmomentet visar Malin en riskmatris.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

22. Incidenter, tillbud och olyckorProva!

I delmomentet tar Malin upp tillbud, olyckor och incidenter.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

23. Åtgärda och upprätta handlingsplan

I delmomentet förklarar Malin hur du upprättar en handlingsplan.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

24. Kontroll och uppföljning

I delmomentet förklarar Malin hur du kontrollerar och gör uppföljning.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

25. Övning

I delmomentet delar Malin med sig av en övningsuppgift.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

26. Säkerhetskultur

I delmomentet berör Malin säkerhetskultur.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

27. Säkerhetskultur - Faktorer

I det avslutande delmomentet tar Malin upp faktorer kring säkerhetskultur och summerar kursen.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 21 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete 603 1 2265 Lägg i varukorg

Kontakt