Studieteknik för dig som är vuxenstuderande

Studieteknik för dig som är vuxenstuderande

Skola och pedagogik | 42 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen riktar sig till dig som är vuxenstuderande om hur du kan använda studieteknik för att öka din inlärningsförmåga, för att förbättra din förståelse i olika ämnen och minska stressen. Vilket ofta leder till ett förbättrat studieresultat.

Relevanta nyckelord: effektiva studietekniker för vuxna, studietips för vuxenstuderande, bästa studieteknikerna för vuxna, studieplanering för vuxenstuderande

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Studieteknik: Diskussion om inställning, strategier och planering för effektiva studier
  • Distansutbildning: Genomgång av fördelar, utmaningar och strategier för distansstudier
  • Planering och prokrastinering: Metoder för att hantera prokrastinering och stress genom god planering
  • Inläsning av kurslitteratur: Steg för effektiv inläsning av texter för djupare förståelse och långvarigt minne
  • Anteckningstagning: Tekniker för effektiva anteckningar, inklusive mind maps och repetitionsstrategier
  • Minnesprocessen: Förståelse av arbetsminne och långtidsminne, samt tekniker för att förbättra minneskapaciteten
  • Alla är olika: Anpassning till individuella inlärningsstilar och introduktion till studietekniska hjälpmedel

Delmoment

0. Introduktion till kursen Studieteknik för dig som är vuxenstuderande

Utbildare Evalena Habel presenterar kursens innehåll och upplägg.

 

Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

1. Varför ska du använda studieteknik?Prova!

I delmomentet diskuterar Evalena vikten av effektiv studieteknik och belyser att det inte är medfödd talang utan strategier och inställning till studier som är avgörande för goda studieresultat. Hon betonar även att bra planering och rätt studiestrategier kan minska stress, öka inlärningsdjupet och göra studier roligare.

Utbildare: Evalena Habel
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

2. Distansstudier

I delmomentet undersöker Evalena fördelarna med distansutbildning, samtidigt som hon belyser potentiella fallgropar och erbjuder strategier för att hantera dem, såsom att börja studera i god tid, variera studieplatser och skapa en studieplan. Hon betonar också vikten av att söka hjälp om tekniken inte fungerar, att hålla koll på lärportalen och att skapa sociala rutiner för att undvika att distansstudier blir ensamma.

Utbildare: Evalena Habel
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

3. Studieplanering

I delmomentet betonar Evalena vikten av god planering för att undvika prokrastinering och stress. Hon ger konkreta strategier för att tackla svårigheter med att starta uppgifter, bland annat genom att bryta ner uppgifter i mindre delar, använda en timer och belöna sig själv. Evalena föreslår även metoder som pomodoro-tekniken för fokuserat arbete, samt att göra planering utifrån personlig energikurva.

Utbildare: Evalena Habel
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

4. Kurslitteratur

I delmomentet förklarar Evalena tre steg för effektiv inläsning av kurslitteratur: översiktsläsning, sökande av information, och intensivläsning. Hon betonar vikten av att börja med en övergripande förståelse, reflektera över texten, skapa egna instuderingsfrågor och repetera för att lagra kunskapen i långtidsminnet.

Utbildare: Evalena Habel
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

5. Att anteckna

I delmomentet beskriver Evalena olika metoder för effektiv anteckningstagning, inklusive att använda mind maps, färger och symboler, samt att repetera inom 30 minuter efter att informationen tagits in för att förbättra minnet.

Utbildare: Evalena Habel
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

6. Minnesstrategier

I delmomentet diskuterar Evalena minnesprocessen, där hon förklarar hur arbetsminne och långtidsminne fungerar samt olika tekniker för att förbättra minneskapaciteten, som att visualisera, använda associationer, färger, symboler, rim, ramsor och akronymer, samt att skapa berättelser med länk-metoden och minnespalats med loci-metoden.

Utbildare: Evalena Habel
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

7. Alla är olika

I delmomentet belyser Evalena hur individuella skillnader påverkar inlärningsprocessen och betonar vikten av inkluderande undervisning som anpassas till olika inlärningsstilar. Hon introducerar också användningen av studietekniska hjälpmedel, som talsyntes och stöd för att fokusera på att plugga smart och överkomma utmaningar i studier.

Utbildare: Evalena Habel
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Evalena kursen.

Utbildare: Evalena Habel
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Studieteknik för dig som är vuxenstuderande och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Studieteknik för dig som är vuxenstuderande måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Studieteknik för dig som är vuxenstuderande 1093 1 1075 Lägg i varukorg

Kontakt