Förflyttningsteknik - Upp från golv

Förflyttningsteknik - Upp från golv

LSS | Vård och omsorg | Äldreomsorg | 36 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Vänligen observera att det nu finns tre uppdaterade versioner av den här utbildningen och att den här versionen kommer att släckas 2022-10-14. Fullfölj påbörjad utbildning samt spara och skriv ut utbildningsdiplom och utbildningsspecifikation innan dess.

Utbildningen riktar sig till alla som någon gång behöver hjälpa någon upp som har fallit. I utbildningen gås det igenom vad du ska tänka på när du träffar på en person som har fallit och hur du kan hjälpa personen att komma upp. Du får lära dig hur du med stöd av det naturliga rörelsemönstret kan hjälpa någon upp utan att använda hjälpmedel. I utbildningen ingår även en genomgång av hur du hjälper någon upp med hjälp av en mobil personlyft eller med lyftstolen Raizer.

Gå gärna utbildningen med dina kollegor och öva tillsammans, då de praktiska övningarna är en mycket viktig del av inlärningen. Under kursmaterialet i dokumentet Summering finner du instruktioner för att kunna öva på de förflytningsmoment som tas upp.

Publicerad: 2020-12-18
Uppdaterad: 2021-02-11

Innehåll

  • Vad du ska tänka på när du träffar på någon som har ramlat
  • Hur du hjälper någon upp utan personlyft
  • Hur du hjälper någon upp med personlyft
  • Att tänka på efter ett fall har inträffat

Delmoment

0. Introduktion till kursen Förflyttningsteknik - Upp från golvProva!

Utbildarna Anna Skaring och Sofia Biderholt presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarnas PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

1. När någon har fallit

I delmomentet går Anna igenom vad som behöver göras när någon har fallit.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

2. Ta sig upp utan hjälpmedel

I delmomentet visar Sofia och Anna hur du hjälper någon att ta sig upp från golv utan hjälpmedel.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

3. Ta sig upp med personlyft

I delmomentet visar Anna och Sofia hur du hjälper någon att ta sig upp från golv med personlyft.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

4. Ta sig upp med personlyft

I delmomentet visar Anna och Sofia hur du hjälper någon att ta sig upp från golv med personlyft.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

5. Efter ett fall

I delmomentet går Anna igenom vad du behöver göra efter att ett fall har skett.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

6. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildarna kursen. Under kursmaterial i dokumentet Summering finner du instruktioner för hur du ska öva praktiskt under och efter kursen. Det är mycket viktigt att träna på det som du har lärt dig för att kunna använda dig av kunskaperna i ditt arbete.

 

Via länken finner du Vårdhandboken https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/arbetsteknik-och-forflyttningskunskap/oversikt/

Kontakta den hjälpmedelscentral som finns i din region för information och riktlinjer samt din arbetsgivare kring de rutiner som gäller på din arbetsplats.

Via länken finner du Socialstyrelsen https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/balansera-mera-sa-har-tar-du-dig-upp-om-du-ramlat-broschyr.pdf

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Förflyttningsteknik - Upp från golv och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Förflyttningsteknik - Upp från golv måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Förflyttningsteknik - Upp från golv 878 1 995 Lägg i varukorg

Kontakt