Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra

Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra

Juridik | Offentlig sektor | 1 timme och 2 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om de misstag som upphandlande myndigheter bör undvika. Få en bättre förståelse för vad som inte krävs i en upphandling. Börja din utbildning online idag.

I utbildningen behandlas framförallt de båda upphandlingsrättsliga byggstenarna kvalificering av leverantörer och utvärdering av anbud. Under utbildningen förklaras det varför leverantörer i allmänhet inte behöver kvalificeras - och varför kvalificeringen många gånger är direkt skadlig för myndigheten - samt varför utvärderingen av anbud i allmänhet både kan och bör begränsas till en utvärdering av pris. I utbildningen betonas nödvändigheten av verklighetsförankrade utvärderingsmodeller. De angivna förenklingarna syftar till att åstadkomma såväl bättre offentliga affärer som en avsevärd begränsning av upphandlingsrättsliga problem.

Fortsätt gärna med utbildningen Kommersiella villkor i offentlig upphandling som tar vid där utbildningen Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra slutar. Utbildningarna syftar till att stimulera offentliga upphandlare till att förenkla upphandlingar samt till att därigenom öka konkurrensen, minska antalet överprövningar och öka avtalsnyttan för upphandlande myndigheter.

Relevanta nyckelord: Upphandlingsprocessen, Lagstiftning, Upphandlingstjänster, Konkurrensrätt, Anbudsinbjudan, Uteslutningsgrunder, Tilldelningskriterier, Offentlig upphandling

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Behovet av förenkling
  • Ökad konkurrens
  • Minskat utrymme för överprövningar
  • Kvalificera inte leverantörerna
  • Utvärdera bara pris
  • Taktisk prissättning och nollanbud
  • Avtals- och upphandlingsobjektets betydelse
  • Resultat- och omsorgsåtaganden
  • Prissättning
  • Uppföljning av avtal

Delmoment

1. Introduktion till kursen Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra

Utbildare Jon Kihlman presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

2. Introduktion till offentlig upphandling och marknadsekonomi

I delmomentet ger Jon en introduktion till offentlig upphandling och marknadsekonomi.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

3. Resultatåtaganden

I delmomentet tar Jon upp resultatåtaganden.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

4. Omsorgsåtaganden

I delmomentet berör Jon omsorgsåtaganden.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

5. Kvalificering av leverantörerProva!

I delmomentet förklarar Jon hur kvalificering av leverantörer kan gå till.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

6. Utvärdering av anbud del 1

I delmomentet går Jon igenom utvärdering av anbud.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

7. Utvärdering av anbud del 2

I delmomentet fortsätter Jon att gå igenom utvärderingen av anbud.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

8. Utvärdering av kvalitet

I delmomentet utvärderar Jon kvalitet.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra 948 1 2585 Lägg i varukorg

Kontakt