Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi

Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi

HR och personal | 1 timme och 52 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din affärsstrategi genom att lära dig om värderingsstyrd rekrytering. Gör din rekrytering mer effektiv med vår online kurs.

Hur ska ett företag arbeta för att investera i rätt medarbetare? Vad ska företaget göra för att maximera nyttan av sin investering? Utbildningen Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi beskriver metoder och processer som leder till en lyckad rekrytering och riktar sig till chefer och ledare som vill arbeta med rekrytering som en del av sin affärsstrategi.

Efter genomförd utbildning har du lärt dig om personalekonomi och vikten av att rekrytera rätt, företagskulturens betydelse vid rekrytering, strategisk kompetensförsörjning samt praktiska tips och metoder.

Relevanta nyckelord: Rekryteringsstrategi, Värderingsbaserad rekrytering, Employer branding, Kompetensprofil, Urvalsmetoder, Rekryteringskampanj, Anställningsprocessen, Rekryteringseffektivitet

Publicerad: 2018-01-22

Innehåll

 • Rekryteringsrutiner och omvärldsperspektiv
 • Att vårda humankapitalet och skapa motivation och trivsel på arbetsplatsen
 • Vad ryms i begreppet kompetens?
 • Strategisk kompetensförsörjning - identifiera nyckelmedarbetare och framgångsrika beteenden
 • Att identifiera och skapa en vinnande företagskultur
 • Personalidén som långsiktig strategi
 • Arbetsgivarvarumärket
 • Kompetensbaserad rekryteringsmetodik
 • Värderingsstyrd rekryteringsmetodik
 • Rekryteringsprocessen från kravprofil till bakgrundskontroller
 • SWAN-analys och The Big Five
 • Användbara mallar
 • Exempel på misstag och fallgropar att undvika

Delmoment

0. Introduktion till kursen Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi

Utbildare Viveka Holm presenterar kursens innehåll och upplägg. I delmomentet finner du extramaterial med användbara mallar.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

1. Rekrytering ur ett omvärldsperspektiv

I delmomentet går Viveka in på hur du utvecklar rekryteringsrutiner utifrån hur omvärlden ser ut och hur du skapar motivation och trivsel på arbetsplatsen.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

2. Kompetens

I delmomentet förklarar Viveka begreppet kompetens.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

3. Företagskultur

I delmomentet tar Viveka upp värdet av en tydlig företagskultur.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

4. Strategisk kompetensförsörjning

I delmomentet går Viveka in på hur du identifierar nyckelmedarbetare och framgångsrika beteenden samt hur du tar fram en vinnande företagskultur.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

5. RekryteringsmetoderProva!

I delmomentet förklarar Viveka hur kompetensbaserad och värderingsstyrd rekryteringsmetod kan kombineras.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

6. Rekryteringsprocessen - Kravprofil

I delmomentet förklarar Viveka hur kravprofilen utgör grunden för en lyckad rekrytering.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

7. Rekryteringsprocessen - Annons

I delmomentet tar Viveka upp vad du bör tänka på när du ska utforma en annons.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

8. Rekryteringsprocessen - Search, headhunting, urval

I delmomentet tar Viveka upp olika metoder för att hitta kandidater.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

9. Rekryteringsprocessen - Telefonintervju

I delmomentet berör Viveka hur du kan genomföra telefonintervjuer innan djupintervjuerna.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

10. Rekryteringsprocessen - Förberedelser och genomförande av intervju

I delmomentet tar Viveka upp förberedelser inför intervjun och genomförandet.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

11. Rekryteringsprocessen - Disposition av intervju

I delmomentet förklarar Viveka hur du bör strukturera upplägget av intervjun.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

12. Rekryteringsprocessen - Värderingsstyrd intervjumetodik

I delmomentet förklarar Viveka värderingsstyrd intervjumetodik.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

13. Rekryteringsprocessen - Kompetensbaserad intervjumetodik

I delmomentet förklarar Viveka kompetensbaserad intervjumetodik.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

14. Rekryteringsprocessen - SWAN-analys

I delmomentet visar Viveka hur du använder dig av SWAN-analys.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

15. Rekryteringsprocessen - The Big Five

I delmomentet förklarar Viveka Paul Costas och Robert McCraes teori om The Big Five.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

16. Rekryteringsprocessen - Tester och assessment

I delmomentet tar Viveka upp tester och bedömning.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

17. Rekryteringsprocessen - Bakgrundskontroller

I delmomentet går Viveka in på hur du genomför bakgrundskontroller av dina kandidater.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

18. Exempel på egna fallgropar

I delmomentet delar Viveka med sig av sina egna fallgropar vid rekrytering.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

19. Sammanfattning av rekryteringsprocessen

I delmomentet sammanfattar Viveka rekryteringsprocessen.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

20. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Viveka Holm
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 52 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi 592 1 1400 Lägg i varukorg

Kontakt