Villkorsstyrd formatering i Excel - M365

Villkorsstyrd formatering i Excel - M365

Data och IT | 46 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Vill du kunna göra din information tydligare i Excel? Villkorsstyrd formatering är ett verktyg som kan göra mönster och trender tydligare. Med villkorsstyrd formatering kan du både använda inbyggda regler och skapa egna regler som bestämmer formatet på celler baserat på värdena i cellerna.

Utbildningen utgår från Excel för Microsoft 365 skrivbordsversion.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller licens till programvaran. Du behöver ha Excel installerat på din dator.

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Datastaplar
  • Färgskalor
  • Ikonuppsättningar
  • Jobba med olika typer av regler

Delmoment

0. Kapitel 1 - Introduktion till kursen Villkorsstyrd formatering i Excel - M365

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens Exceldokument.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

1. Kapitel 2 - Att formatera med regel och att ta bort regel

I delmomentet visar Peter hur du kan formatera och ta bort regler.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

2. Kapitel 2 - Att formatera med flera regler och att hantera reglerProva!

I delmomentet förklarar Peter hur du formaterar flera regler.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

3. Kapitel 2 - Att hitta och ta bort dubbletter

I delmomentet går Peter igenom hur du söker efter och tar bort dubbletter.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

4. Kapitel 2 - Att formatera med regler för högst eller lägst

I delmomentet visar Peter hur du formaterar ytterligare regler.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

5. Kapitel 2 - Att formatera celler med formler

I delmomentet visar Peter hur du formaterar celler.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

6. Kapitel 3 - Att använda datastaplar för att visa och jämföra värden

I delmomentet visar Peter hur du kan använda datastaplar för att visa och jämföra värden.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

7. Kapitel 3 - Att använda färgskalor för att se variationer

I delmomentet går Peter igenom hur du kan använda färgskalor.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

8. Kapitel 3 - Att visualisera din information med ikonuppsättningar Prova!

I delmomentet tar Peter upp hur du kan visualisera din information.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

9. Kapitel 4 - Villkorsstyrd formatering över rader

I delmomentet visar Peter hur du kan skapa villkorsstyrd formatering över rader.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

10. Kapitel 4 - Att hitta celler med regler

I delmomentet visar Peter hur du kan söka efter celler med regler.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

11. Kapitel 4 - Snabbanalysen

I delmomentet förklarar Peter hur du kan snabbanalysera.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

12. Kapitel 4 - Villkorsstyrning med andra symboler

I delmomentet visar Peter hur du kan skapa villkorsstyrning med andra symboler.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

13. Kapitel 5 - Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Villkorsstyrd formatering i Excel - M365 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Villkorsstyrd formatering i Excel - M365 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Villkorsstyrd formatering i Excel - M365 1080 1 1940 Lägg i varukorg

Kontakt