Workshopledning

Workshopledning

Kommunikation | Ledarskap | 1 timme och 40 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig teknikerna bakom effektiv workshopledning med vår online utbildning. Förbättra din förmåga att leda grupper och utveckla dina ledarskapsfärdigheter idag.

Workshopledning handlar om hur du förbereder, leder och engagerar grupper och individer genom en fysisk eller digital workshop samt hur du bäst följer upp arbetet efteråt. Du får ta del av användbara tips kring rollen som workshopledare och får tillgång till checklistor som underlättar ditt arbete.

Relevanta nyckelord: Pedagogik, Interaktivitet, Gruppdynamik, Arbetsmiljö, Feedback, Presentationsteknik, Förberedelse, Faciliteringsteknik

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Grundläggande om workshops
  • Vad är en bra workshop?
  • Förberedelser
  • Genomförande
  • Rollen som workshopledare
  • Vikten av att förmedla känsla
  • Att hantera det oväntade
  • Snygga avslut och uppföljning
  • Digitala workshops
  • Checklistor och tips

Delmoment

0. Introduktion till kursen Workshopledning

Utbildare Liselotte Norén presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

1. Bakgrund för att ge en bottenplatta

I delmomentet går Liselotte igenom grundläggande information om workshops.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

2. Bra workshops

I delmomentet berör Liselotte vad en bra workshop kan innebära.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

3. Förbereda

I delmomentet visar Liselotte hur du kan förbereda en workshop.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

4. Genomföra

I delmomentet visar Liselotte hur genomförandet av workshopen kan gå till.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

5. WorkshopledareProva!

I delmomentet berör Liselotte din roll som workshopledare.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

6. Förmedla känsla

I delmomentet berör Liselotte vikten av att förmedla känsla.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

7. Workshopledarens roll

I delmomentet tar Liselotte upp ytterligare aspekter av workshopledarens roll.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

8. Hantera det oväntade

I delmomentet ger Liselotte råd kring att hantera det oväntade.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

9. Lite olika tips

I delmomentet delar Liselotte med sig av tips. Under extramaterial finner du en introduktion till Liselottes ordlista.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

10. Avsluta snyggt

I delmomentet berör Liselotte vikten av att avsluta snyggt.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

11. Följa upp

I delmomentet tar Liselotte upp betydelsen av uppföljning.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

12. Digitala workshops

I delmomentet ger Liselotte råd avseende digitala workshops.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

13. Checklistor och summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av förslag på checklistor. Under extramaterial finner du Liselottes ordlista.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 40 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Workshopledning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Workshopledning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Workshopledning 875 1 2370 Lägg i varukorg

Kontakt